Die Weg

 

Geestelike weerbaarheid as middel teen twyfel en angs

En Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie; daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie.” - Daniël 1:8.

“Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.” - Romeine 12:2.

Nebukadnesar het die oorlog gewen. Daarmee was sy taak egter nog nie volkome afgehandel nie. Die Jode wat na Babel gebring is, moes omvorm word tot egte Chaldeërs. Hierdie vier potensiële leiers, Daniël, Hanánja, Mísael en Asárja, moes los gemaak word van hulle taal en tradisies, hulle name moes verander word en hulle moes afstand doen van hul godsdiens. Hulle gees moes skoongespoel word van dít waar hulle hul geestelike krag vandaan gekry het. As 'n mens se geestelike waardes vernietig word, het hy geen sekerheid meer nie. So 'n persoon verloor sy geestelike weerbaarheid en word 'n maklike prooi vir manipulasie, en staan weerloos in sy angs en vrees.

Dit is 'n mens se gees, nie sy fisieke krag nie, wat vir hom die vermoë gee om weerstand teen enige aanslag te bied. Dit is die gees wat die liggaam tot uiterste inspanning motiveer. 'n Lafaard verloor nie omdat sy bene, arms of wapens swak is nie, maar wel omdat sy gees ingee. Die persoon wat 'n ramp oorleef, is nie noodwendig die grootste of sterkste nie. As 'n mens innerlik sterk is en sekerheid het, sal die vrees en die onsekerheid nie maklik oor hom die oorhand kry nie.

Ds J Overduin het gesê: “Die lewe is een groot uitroepteken van sekerheid. Maar sodra ons nie meer werklik lewe nie, ontstaan die twyfel.” Ons het 'n vaste sekerheid as ons ons by God skaar en toelaat dat die Heilige Gees óór ons gees heers. Ons kan net werklik lewe as ons gees in harmonie met die wil van God is. Paulus sê in Filippense 3:1 die volgende: “Verder, my broers, wees bly in die Here! Om dieselfde dinge aan julle te skrywe, is vir my nie moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid.” Volgens Overduin se stelling, hou ons dus op om werklik te lewe as die sekerheid ons ontneem word. Dan kom die twyfel en die angs omdat ons twyfel, en ons stel ons oop aan die regeerders van hierdie wêreld om aan ons 'n ander sekerheid voor te hou! Hierdie valse sekerheid kan egter nooit die toets van die tyd weerstaan nie en lei net tot meer twyfel en angs. So word ons uiteindelik vasgevang in die ban van Satan.

Satan wil hê dat die kragtige werking van die Heilige Gees in die mens tot niet gemaak moet word. Die Heilige Gees word 'n voorwerp vir allerlei getwis en onsekerheid sodra ons nie meer sy werking kragtig beleef nie. Dit geld ook van die Woord, die sakramente, die kerk en uiteindelik Christus.

Alles kan teruggevoer word na die vraag: Is God met al sy weldade vir my 'n werklikheid? En dit kan alleen deur die geloof beantwoord word. Geloof is sekerheid. Kleingeloof is twyfel. Ongeloof is twyfel wat vertwyfeling geword het. In die onsekerheid van die kleingeloof en ongeloof sit dus altyd die element van bekommernis, besorgdheid, angs en vrees.

Laat ons dan 'n les leer uit die optrede van Daniël en sy vriende wat deur die genade van die Here die kwade oogmerk van Nebukadnesar raakgesien en geweier het dat hulle geestelik geknak word. Voed julle geloof; hou vas aan goeie sedes en aan jou geestelike weerbaarheid. Om op die Here te vertrou en deur sy genade seker te voel van jouself, is alreeds die waarborg vir oorwinning oor twyfel en angs oor wat ook al kan gebeur.

-dw-

Met erkenning aan:
JA van der Walt in Skrifflitse (onder redaksie van prof JJ Mulder, dr LM le Roux en dr SJ Eloff).
Ds J Overduin in Venster op die Lewe.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css