Die Weg

 

Nie volgens ons wil

Toe Jesus merk dat hulle Hom met geweld wil kom koning maak, het Hy verder die berg op gegaan, Hy alleen.” - Johannes 6:15.

Dít verseker Ek julle: Julle soek My, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het Hom die mag daartoe verleen.” - Johannes 6:26-27

Jesus het weggevlug van die mense wat Hom met geweld hul koning wou maak. Hy het Hom teruggetrek op die berg om dáár alleen en in volkome rus met die Vader te verkeer.

Jesus het die honger van die mense gesien en Hom oor hulle ontferm. Ook die hulpeloosheid van sy dissipels het Hom nie ontgaan nie. Hulle het geld en brood gehad, maar veels te min om die hongeriges te voed. Die dissipels het geweet dat wat hulle ook al doen, ontoereikend sou wees. Maar deur Jesus het hulle geleer dat hulle met min baie kon regkry as hulle net op God vertrou. Deur hulle vertroue op God het almal versadig geword en het daar nog kos oorgebly.

Natuurlik was die mense dankbaar vir die voedsel wat hulle ontvang het. Maar toe hulle hierdie wonder sien gebeur, wou hulle nog méér hê. Hulle wou Hom hê wat die mag besit om wondere te verrig.  As hul Hom hul koning maak, sou hulle nooit meer honger wees nie. Daarom wyk Jesus uit. Hy sal hulle help, maar op 'n ander manier as wat hulle gedink het. Hy sal die wil van die Vader tot uitvoering bring.

Die wêreld en die hemel staan in die Evangelie van Johannes skerp teenoor mekaar. Jesus is die hemelse Boodskapper en Verlosser, en self ook die brood van die ewige lewe. Die egte voedsel vir dié wat moeg is. Daarteenoor sien ons in Johannes 6 net 'n skare mense met hulle verlange na die verganklike brood. Aardse sorge het hulle oë verblind; die groter werklikheid lê buite hul gesigsveld; geen lig straal uit hul oë nie. Wie met die oë van die massa kyk, sien net 'n wonderdoener. Wie met die oë van godsaligheid kyk, sien in Hom die wonder van die werklikheid, naamlik die teenwoordigheid van die ewige lewe.

Uit: Neukirchener Kalender 2010 (aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css