Die Weg

 

Krag in die woorde van Jesus Christus

'Toe hulle dit hoor, het baie van Jesus se dissipels gesê: “Wat Hy nou sê, is darem te erg. Wie kan daaraan gehoor gee?” Jesus het vanself geweet dat sy dissipels hieroor mor, en Hy sê vir hulle: “Skrik dit julle af? Wat dan nog as julle die Seun van die mens sien opvaar na waar Hy voorheen was? Dit is die Gees wat iemand lewend maak; die mens self kan dit nie doen nie. Wat Ek vir julle gesê het, kom van die Gees en gee lewe. Maar daar is party van julle wat nie in My glo nie.” Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie, en wie dit is wat Hom sou verraai. Verder het Hy gesê: “Daarom het Ek vir julle gesê niemand kan na My toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie.”' - Johannes 6:60-65.

Volgens wetenskaplike navorsing praat 'n mens gemiddeld 30 000 woorde per dag! Baie daarvan is opbouend, bemoedigend, insiggewend, hoopvol en liefdevol. Maar hoeveel woorde is niksseggend, oppervlakkig of selfs kwetsend?

Die woorde van Jesus is anders: hulle is met die Gees vervul en bring lewe. Dit gee krag in moeilike lewensomstandighede. Dit bring lig in die donker. Dit is ankers wanneer die lewensstorms om jou woed. Dit het ewigheidswaarde.

Jesus Christus se woorde gaan in teen menslike egoïsme en ongelowigheid, en eis van ons om Hom onvoorwaardelik te vertrou. Dit is onverbiddelik reguit en ontbloot valse motiewe en liefdeloosheid. Vir die ongelowige is dit 'n steen des aanstoots en gee aanleiding tot verset en verwerping. Hoe het Jesus dit nie self aan sy eie lyf ervaar nie!

Maar hulle wat die woorde van Jesus Christus aanneem en dit ernstig opneem, ontvang daaruit nuwe krag en moed vir die lewe, al gaan dit hoe swaar. Mag ons dit ook ervaar!

Uit: Neukirchener Kalender 2010 (aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css