Die Weg

 

Ware dissipels

“As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels” - Johannes 8:31 (53-vertaling).

Die “wondergloërs” het van Jesus afskeid geneem. Hulle het gesê: “Hierdie woord is hard; wie kan daarna luister?” Die Joodse leiers, aangevuur deur die Skrifgeleerdes en Fariseërs, haat Hom met 'n verbete haat. Hy preek nie meer vir hulle nie - Hy antwoord wel nog op hulle vrae - maar sy prediking word nou steeds meer en meer 'n getuienis teen hulle.

Die ware gelowiges kom nou egter na vore. Hulle glo in sy getuienis: “Ek is wat Ek is.” Dieselfde proses is later na Pinkster herhaal. Nadat Stefanus in Jerusalem gestenig is, preek die apostels nie meer tot die Jode in Jerusalem nie. Die Evangelie gaan uit tot die verspreidwonende Jode en die Samaritane en eindelik ook tot die heidene.

En nou rig Jesus Hom tot hierdie gelowiges: “As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels.” 'n Mens vra jou af: Indien 'n mens waarlik glo, dan is jy tog waarlik 'n dissipel van Jesus. Waarom rig Jesus Hom nog “voorwaardelik” tot dié mense? Skort daar dan nog iets aan hulle geloof?

Hier moet ons, ook soos Jesus, dringend praat met Christene. ”Jy glo in My”, sê Jesus. “Waaruit blyk dit dat jy waarlik glo? Dit blyk daaruit dat jy in my woord bly.” Dit beteken: Jy moet die band met die Woord van God bewaar. “Hieraan sal jy weet dat jy my dissipel is”, sê Jesus: “Wil jy my woord graag hoor, wil jy graag daarna lewe, dan beteken dit dat jy waarlik my dissipel is.”

Ons wil die aandag sterk vestig op die woordjie “in”. “As julle in my woord bly.” Elders sê Hy: “Bly in My, soos Ek in julle.” Bly jy in sy Woord, dan bly jy ook in Christus self.

Die Here Jesus wil mense se ontluikende geloof hier versterk. “Bly maar net in my woord en julle is waarlik my dissipels.”  Jy moet in sy Woord bly. Lees dit; lees dit saam met ander gelowiges; bespreek dit; pas dit toe op jou lewe. En, bo alles, doen dit. Wees 'n dader van die Woord, soos Jakobus sê. Dan is jy eers pas waarlik 'n dissipel of volgeling van Jesus ...

As 'n mens in die woord van Jesus bly, sal jy ook nooit in verleentheid wees in die wêreld nie. Almal sal weet dat jy sy dissipel is en jy sal altyd 'n “woord op sy tyd” kan spreek. Só laat Jesus sy lig skyn in die wêreld.

Uit: Elke dag in die Lig, deur ds MJ Booyens.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css