Die Weg

 

Ons enigste bron van krag

“U heers oor die onstuimige see: as sy golwe opstaan, laat U hulle bedaar. U het die monster Rahab verbrysel, hy is verslaan. Deur u groot mag het U u vyande uitmekaargejaag.  Aan U behoort die hemel, aan U behoort ook die aarde, die wêreld en alles daarin. U het alles gemaak.”  - Psalm 89:10-12 (83-vertaling).

Verse 1 tot 19 dien as inleiding tot die res van Psalm 89. Die digter, Etan die Esragiet, was 'n wyse man. Voordat Salomo op die toneel verskyn het, was hy die wysste man in Israel (1 Kon 4:31). Sy naam beteken: standvastig, sterk, veilig, trou. Dit was hy sekerlik, maar dit is ook hoe hy God besing. Vers 9: “HERE, almagtige God, wie is soos U? U krag is groot HERE, U trou is oral!” En Etan kry sy krag en standvastigheid juis van die HERE. Die tweede deel van die Psalm hou blykbaar verband met die tyd toe Dawid vir sy seun Absalom moes vlug (2 Samuel 15-18).

Ons sien in hierdie Psalm iets wat in die res van die Bybel en ook in ons eie lewens te voorskyn kom: dit is wanneer die lewe vir ons broos en breekbaar word dat ons terugkeer na God, ons Skepper en Verlosser (*). Dan bring dit vir ons troos, want dit is God wat die hemel en die aarde gemaak het, en uit chaos 'n goeie, lewensvriendelike orde geskep het (verse 8-12). En dit gee bemoediging en krag, veral in onsekere tye.

Die les wat Etan hier aan die volk voorhou, is ook net so op ons van toepassing. Ons ervaar net so pynlik dat ons lewe ook maar broos en beperk is. Dit is eers wanneer ons dit besef, dat ons ons oë op God se krag vestig. Dan vertrou ons op Hom en is ons bereid om ons lewens in sy hande te plaas.

Ons moet na God se skepping kyk om te sien hoe groot en sterk die wonder van die lewe is!

O Heer my God, as ek in eerbied wonder-
en al U werke elke dag aanskou:
Die son en maan, die aarde, sterre, wolke,
hoe U dit elke dag so onderhou...
Dan moet ek juig, my Redder en my God!
Hoe groot is U; hoe groot is U!
Want deur die hele skepping klink dit saam:
Hoe heerlik Heer, U grote Naam!

-dw-

(*) P. Vroni Stähli in Neukirchener Kalender 2020.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css