Die Weg

 

Liefde met waarheid

“En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon - en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom - vol van genade en waarheid.” - Johannes 1:14 (53-vertaling).

Ons lees die volgende wonderlike woorde in Psalm 85:8-14: “Laat ons u goedertierenheid sien, o HERE, en gee ons u heil! Ek wil hoor wat God die HERE spreek. Ja, Hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote; maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie. Gewis, sy heil is naby die wat Hom vrees, sodat heerlikheid in ons land kan woon. Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar; geregtigheid en vrede kus mekaar. Trou spruit uit die aarde en geregtigheid kyk uit die hemel neer. Ook gee die HERE die goeie, en ons land lewer sy opbrings. Geregtigheid gaan voor Hom uit, en dit let op die weg van sy voetstappe.” (53-vertaling).

Genade en waarheid ontmoet mekaar – 'n wonderlike kombinasie! Geregtigheid en vrede soen mekaar! Dit kan nie intiemer en hartliker wees nie. Die een kan nie sonder die ander nie.

Genade, waarheid, geregtigheid en vrede is vier sterk begrippe. As 'n mens filosofies daarna wil kyk, raak dit nogal ingewikkeld, maar dit is die basis van die ewige en harmonieuse vreugde en krag in die liefde van God .

Wat is geregtigheid? Wat is die waarheid? Mense het verskillende sienings hieroor. Maar  geregtigheid en waarheid sonder genade, vergewing en versoening is koud en onmenslik!  Geveinsde liefde sonder waarheid maak blind. Ons lees in 1 Johannes 3:8: “My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid.” (53-vertaling). Liefde met waarheid? Hoe gaan ek daarmee om? Deur my bereidwilligheid om my foute en swakhede raak te sien, word die krag van genade (vergifnis) eers regtig sigbaar: deur my eie swakhede te erken, stel ek my oop om die genade te ontvang en kan ek die evangelie van liefde, waarheid. genade en geregtigheid uitleef en versprei.

Vrome beterweterigheid en selfgeregtigheid skrik af en is 'n slegte plaasvervanger vir genade. Dit lei tot 'n wettiese godsdiens waar gehoorsaamheid deur vrees en dreigemente  verkry word. Om in waarheid sonder genade te probeer leef, is selfvernietigend. Die Fariseërs, die self aangestelde bewakers van God se waarheid, het nooit genade betoon nie. Christus se toehoorders het in die wette van Moses die waarheid gesien, maar dit was Christus wat vir hulle die eerste vrye blik op die genade gegee het. Die Wet kon alleen die sonde openbaar (Rom 3:20). Maar Jesus kon die sonde wegneem. Die Fariseërs was blind daarvoor en wou gedien word - dit sê alles! Vir ons geld wat Christus gesê het: “Julle weet dat dit by die nasies so is dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baasspeel en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees; en elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.” (Mark 10:42-45).

Dit is vir God tot eer as ons sy liefde en genade daagliks deel van ons lewens maak om ander medegelowiges te dien. Van God kom goedheid en trou. Hy skenk ook die geleenthede, die bereidwilligheid en die krag om die waarheid waaraan ons deel gekry het, in dade om te sit volgens sy wil (Fil 2:13).

Deur ons liefdevolle diens in waarheid, genade en geregtigheid ontvang ons vrede (Matt 6:20). Dít is die seën wat ons ontvang en wat nie in geld gemeet kan word nie.

Uit: Wahrheit befreit, deur Jörg Bauer (verwerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css