Die Weg

 

Ons wéét wat ons het

"Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het." - 1 Korintiërs 2:12.

(Hierdie boodskap hou verband met die vorige een. Lees dit gerus weer.)

Soos gister gesien, leef ons tussen mense wat verskillende sienings oor die lewe het en ook verskillende godsdienste aanhang. Dit is niks nuuts nie, want dit was ook die geval in Korinthe. Maar let op wat skryf Paulus aan die Christene in Korinthe: “.... ons verkondig wysheid, maar net vir dié wat daarvoor ryp is, en dan 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld is of van die heersers van hierdie wêreld nie. Hulle is buitendien aan die ondergaan. Wat ons verkondig, is die wysheid van God, die verborge waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot ons ewige heerlikheid. ” (1 Kor 2:6-7). En dan kom vers 12 met dié woorde: “Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het.

Die Heilige Gees verander die manier waarop ons na onsself en na God kyk. Hy stel ons in staat om verby die alledaagse stryd van die lewe te kyk en die teenwoordigheid van God in ons lewens raak te sien. Dit is inderdaad 'n groot geskenk vir dié aan wie hierdie verborge waarheid geopenbaar is. “Soos daar geskrywe staan: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.' (1 Kor 2:9). En dít is aan ons bekend gemaak deur die Gees van God. Die Heilige Gees maak ons oë oop sodat ons kan sien wat God deur Jesus Christus aan ons geskenk het: die wonder dat al ons skuld vergewe is sodat ons deel mag hê aan die ewige lewe, en om beelddraers te wees van die Skepper. Die Gees wek in ons die passie op vir die diens aan God en die verkondiging van die Blye Boodskap (die evangelie) aan alle mense.

Omdat ons hierdie verborge waarheid ken, kan ons al ons hoop op God plaas en moet ons toelaat dat die Heilige Gees ons lei in al ons besluite en in dít wat ons doen.

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css