Die Weg

 

Wat is jou eiewaarde?

“Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld liefhê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge - alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit - kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe.” - 1 Johannes 2:15-17.

Hoeveel waarde heg jy aan jouself? Petrus sê: “As goeie bestuurders van die veelvoudige genade van God moet julle mekaar bedien in ooreenstemming met die genadegawe wat elkeen ontvang het: As iemand aan die woord is, laat dit soos woorde van God wees; as iemand dien, laat dit wees vanuit die krag wat God voorsien, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort vir ewig en ewig.” (1 Pet 4:10-11; direkte vertaling).

Die onbehoorlike gevoel van verhewenheid of eiewaarde word hoogmoed genoem. Maar wanneer 'n mens die hoogmoed sien as net 'n ondeug wat onaangenaamheid in 'n gesonde samelewing voortbring, het 'n mens nog nie by die diepste wese van hoogmoed uitgekom nie. Behalwe dat hoogmoed 'n hindernis is in die verhouding tussen mense, kan dit ook 'n veel ernstiger karakter besit!

Hoogmoed lê aan die wortel van die sonde. Sonde is opstand en rebellie teenoor God, en dit is ook wat van hoogmoed gesê kan word. Hierdie ondeug is so ernstig omdat die mens die grenslyn tussen God en die mens wil oorskry; om self sy eie god te wil wees. Dit was reeds duidelik by die sondeval. Die mens is verlei deur 'n beroep te doen op sy eersug: jy sal soos God wees (Gen 3:5).

Daarom is dit ook hoogmoed as 'n mens die gesag van die Evangelie nie wil aanvaar nie. Die “so sê die Here” word deur die mens vanuit sy hoogmoed nie aanvaar nie. Dan wil die mens in vryheid en selfstandigheid lewe, maar hy vergeet dat ware vryheid gebondenheid aan God, en ware selfstandigheid onderworpenheid aan die Here beteken. God sien in die hart van die mens. As die mens homself van God isoleer, isoleer God Hom van die mens.

Maar die genade wat Hy gee, is nog groter. Daarom sê Hy: 'God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee Hy genade.' Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van julle af wegvlug.” (Jak 4:6-7).

‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’” (Mat 22:37-39).

Uit: Wat zegt de Bijbel ervan? deur ds H C Endedijk (aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css