Die Weg

 

Gebed – nooit werklik onverhoord

Maar deur julle toedoen het die Here destyds vir my kwaad geword en daarom het Hy nie nou my gebed verhoor nie. Hy het vir my gesê: ‘Jy het nou al genoeg daaroor gepraat. Moenie weer met My oor hierdie saak praat nie.'” - Deuteronomium 3:26.

“Omtrent ag dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het Hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. Terwyl Hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Skielik was daar twee manne wat met Hom praat. Dit was Moses en Elia. Hulle het in hemelse glans verskyn en met Hom gepraat oor sy uittog wat Hy in Jerusalem sou voltooi.” - Lukas 9:28-31.

Wie het nie al gedink of gesê: “My gebed word nie verhoor nie”? Dit is 'n worsteling in byna elke gelowige se lewe. Gebed is die vernaamste deel van ons dankbaarheid. Ons wil dit meestal gebruik om iets vir onsself te vra. Ja, ons mag vra, dit is deel van die gebed, maar laat die dankbaarheid altyd voorop staan.

Was Moses se gebed onverhoord? Sy versoek is so verstaanbaar. Hy het die volk uit Egipte uitgelei; baie moeite met hulle gehad vir jare in die woestyn. Nou wil hy hulle graag die beloofde land, Kanaän, inlei. Hy wil graag die einde sien van wat hy begin het, en dalk 'n bietjie eer kry in die proses.

Maar die Here wys sy versoek af: “Moenie weer met My oor hierdie saak praat nie” (v 26). Die Here gee vir ons altyd net die beste, al verstaan ons nie alles nie. Kyk wat gee die Here alles vir Moses: hy klim op die Pisgaberg, bekyk die land, hy mag dit sien. En dan baie eeue later mag hy tog die aardse Kanaän saam met Elia betree. Hy en Elia mag by Christus wees op die berg van verheerliking in Kanaän (Luk 9:30-31).

As gevolg van sy sonde mag Moses nie die volk die aardse Kanaän inlei nie. Saam met die Middelaar, Jesus Christus, mag hy egter wel op 'n later stadium die aardse Kanaän betree. Maar deur die Middelaar, Jesus Christus, se verlossingswerk wag daar vir Moses (en vir ons) ook 'n ewige Kanaän, juis omdat Jesus Christus se gebed: “Vader, laat die beker by My verbygaan” nie verhoor is nie. Hy moes die bitter beker leeg drink aan die kruis. Dis sy enigste onverhoorde gebed.

Was Moses se gebed onverhoord? Beslis nie!

En ons gebede? Nooit, ons Vader gee net die beste vir sy kinders. Jy besef dit dalk nie nou nie, maar eendag sal jy alles uit 'n ander hoek sien. Laat hierdie wete jou troos en aan jou perspektief gee.

Lourens Kruger in God vergeet jou nooit, onder redaksie van Fika Janse van Rensburg en Peet Coetzee - Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (www.cumuitgewers.co.za). (effens aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css