Die Weg

 

Onverhoorde gebede

As die dissipels vir Jesus Christus vra om hulle te leer bid, leer Hy hulle die Onse Vader (Mat 6:9-13). Dit is die volmaakte gebed. Die Onse Vader moet dan ook ons riglyn wees in die leerskool van die gebed.

Die volgorde van die verskillende dele van die Onse Vader sê al vir ons baie. Die Here Jesus begin nie met ons nood, probleme en sorge nie. Nee, in die volmaakte gebed kom God se Naam, God se Koninkryk en God se wil eerste. As ons ons dus na God wend, moet hierdie drie ook voorop in ons gebede staan. In die egte gebed kom God altyd eerste. Dit wil sê, om te bid is om onsself oor te gee aan God, onsself te verloën en alleen te vra na wat sy wil is. Om te bid is dan, in 'n sekere sin, om te vra wat die afgebakende weg vir ons is.

Ons gebed is alleen 'n ware gebed as ons ons vrae en probleme só aan God voorlê dat die oplossing daarvan allereers gaan om die verheerliking van God se Naam, die koms van God se Koninkryk en die  vervulling van God se wil. Die Bybel sê dit duidelik vir ons: “So sê die Here vir Israel: Vra na my wil, dan sal julle lewe!” (Amos 5:4); “Laat u wil geskied” (Luk 11:2 en Mat 6:10; 53-vertaling) en “Laat nogtans nie my wil nie maar u wil geskied!” (Luk 22:42).

As ons nou kla oor onverhoorde gebede, dan moet ons kyk of ons onsself of God eerste gestel het: wil ons onsself dien, of wil ons onsself aan God en sy werk diensbaar stel.

As ons gesindheid dan reg is, moet ons ook nog vra: glo ons dat God aan ons sal gee wat ons vra? So dikwels bid ons dat iemand  van 'n ernstige siekte genees mag word, of uit sy nood verlos mag word. Dan vind ons dit nogtans vreemd as 'n terminaal sieke uit sy bed opstaan. Ons vind die volgende pragtige stukkie humor in die verhaal van Handelinge 12: Die gemeente van Jerusalem bid dat Petrus vrygelaat moet word, maar dink dan dat die diensmeisie stories vertel as die apostel voor die deur staan en wag dat hy binnegelaat moet word!

En sou die probleem van onverhoorde gebede nie ook in 'n ander lig gesien kan word nie?Wat daarvan as die verhouding tussen God en ons deur die sonde versteur is? “Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan; en wat ons vra, kry ons van Hom omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat Hy goedvind.” (1 Joh 3:21-22).

Bied dit nou 'n oplossing vir ons probleem van onverhoorde gebede? Dit was die vraag waarteenoor Paulus te staan gekom het. Hy het geen genesing ontvang nie, alhoewel hy telkemale daarvoor gebid het. Maar God het dit beter geag vir die uitbreiding van sy Koninkryk. Wie daarom Bybels wil praat oor die onverhoorde gebed, moet op sy tone Getsemané binneloop en luister hoe Jesus Christus, die Hoëpriester van die Nuwe Verbond, bid: “My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.” (Mat 26:39;53-vertaling).

Uit: Wat zegt de Bijbel ervan?, deur ds H C Endedijk (verkorte verwerking)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css