Die Weg

 

As die fondamente ondermyn word (2)

(Lees saam met die vorige)

“As die fondamente ondermyn word, wat kan die regverdige daaraan doen?” - Psalm 11:3.

Die fondamente van ons samelewing word omgegooi. Dit is 'n proses wat al lank aan die gang is en nou in 'n soort stroomversnelling gekom het.

Wat moet ons doen?” vra Dawid se adviseurs in die vergadering. Wat moet die regverdige, die kind van God, die gelowige doen, vra baie mense vandag. Vlug, verlaat die land, emigreer, so hoor ons van verskillende kante. Dit klink soos die advies van Dawid se raadgewers: vlug na die berge, sonder jou af, kruip met 'n boekie in 'n hoekie. Dit is advies uit ongeloof. Dawid wys daardie raad dan ook radikaal af.

Dawid gee 'n ander antwoord op die vraag: wat kan die regverdige doen? Hy gee 'n geloofsantwoord. Ons hoor dit reeds in die eerste vers van hierdie psalm. “By die Here skuil ek. God, die God van die verbond is vir my 'n toevlug in die nood. Nie die berge nie, maar die Here is vir my 'n rots wat altyd vas bly staan. God is vanaf die vroegste jare vir my 'n vlug- en skuilplek in gevare.” Hoor hoekom Dawid by die Here skuiling gesoek het. Hy bely sy geloof in God. Hy noem drie dinge: God regeer, God toets en God oordeel. God is Koning, God is Keurder en God is Regter.

Eers wys hy op God se woonplek en sy koningskap. Die Here is in sy heilige paleis. Die troon van die Here is in die hemel. Dit is 'n geweldige belydenis. Ek dink aan die pragtige woorde van Calvyn. Hy het êrens geskryf: "Al storm dit op aarde, dit is rustig in die hemel."

Maar wat doen die Here in die hemel, wat doen Hy vanaf sy heilige troon? Hy kyk na die aarde. Sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders soos dit daar letterlik staan. Hy maak onderskeid tussen die mense. God sien die regverdige en die goddelose. Hy sien ook ons. Dawid getuig daarvan in die vorige psalm. Psalm 10:14: “U het dit gesien; want U aanskou moeite en verdriet.” God sien jou swaarkry, die probleme waarmee jy worstel, die moeite van die lewe om siel en liggaam aan mekaar te hou, die hartseer wat jou getref het, die sorg omdat die fondamente van die samelewing omgegooi word.

Ja, hoekom kyk die Here na sy kinders? Nie net om te kyk hoe dit gaan nie, maar Hy kyk om te help. Ons lees in 2 Kronieke 16:9: “Die Here - sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is.”

Vervolgens sê Dawid dat God ons ook toets. Hy wil weet of ons hart wel volkome op Hom gerig is.

Maar God kyk ook na die goddeloses, die mense wat Hom nie dien en vrees nie. Hy haat hulle wat geweld liefhet. Vir hulle wag die oordeel. God is ook die Regter. Dawid beskryf die gerig wat oor hulle kom in woorde wat ons laat dink aan die verwoesting van Sodom en Gomorra (Ps 11:6).

Ons kry in hierdie geloofsgetuienis van Dawid reeds 'n profetiese heenwysing na Jesus Christus. Hy is mos die Koning wat alle mag in hemel en op aarde ontvang het. Hy is ook die Regter wat sal kom om te oordeel.

Wat vra die Here van ons in 'n tyd soos hierdie, noudat die fondamente van die samelewing aangetas word? Ten eerste geloof, geloof dat God in Christus Jesus regeer.

Wat is geloof, hoe werk dit? Geloof is om te skuil, om soos Dawid by die Here te skuil. In 'skuiling soek' sit ook die gedagte van vlug. Geloof is om na die Here te vlug. Tot Hom te vlug in gebed, te vlug na sy Woord om daar krag en troos en moed en volharding te vind.

In die tweede plek vra God van ons om opreg van hart te wees, om geregtigheid lief te hê.

Waarvan kan ons dan seker wees? Die opregtes sal God se aangesig sien. Die Statevertaling sê dit mooi: “God sal die opregtes aanskou. Hy sal sy aangesig oor hulle verhef.” Hierdie verklaring pas die beste by die hele psalm. Ons moet nie moedeloos word nie, ook nie paniekbevange nie. Die Here regeer. Hy toets ons. Hy kyk waarop ons vertrou. Op die vraag: wat moet ons doen, is daar net een antwoord. Ons moet soos Dawid gelowig sê en doen: By die Here skuil ek.

Om te skuil is om te vlug. Maar dan nie na die berge nie, maar na die Here. Geloof is om te vlug, om die toevlug tot God te neem. God is immers die rots wat altyd vas bly staan.

Hy sal in gevaar
sy leërs om ons skaar;
oneindig in getal.
Die God van Jakob sal
vir ons 'n veil'ge vesting wees
. (Psalm 46).

Amen.

Uit: My Tye Is In U Hand, deur Prof L Floor (effens verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css