Die Weg

 

Om net stil te mag staan

Maar Moses het aan die volk gesê: Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die HERE wat Hy vandag vir julle sal bewerk; want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie.” - Eksodus 14:13 (53-vertaling).

Hierdie woorde van Moses is ook 'n vertroosting vir die gelowige wat vandag in groot nood verkeer en voor buitengewone probleme te staan kom; wanneer dit lyk asof jy in 'n doodloopstraat verkeer waarin jy nie kan omdraai nie; wanneer jy behoorlik van alle kante ingesluit is. Wat staan jou in so 'n geval te doen?

Die woord van die Here is: “Staan vas.” Vir die gelowige is dit die tyd om stil te word en op die Here die wag, en om nie na die kwaadwillige raadgewers se woorde te luister nie:

Wanhoop fluister:Gaan lê, gee alles op en sterf”. Maar God verlang van ons 'n opgeruimde gemoed, en om ons onder die moeilikste omstandighede te verbly in sy liefde en getrouheid. “Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle! ... Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.” (Fil 4:4-6; 53-vertaling).

Lafhartigheid sê: “Draai om, gaan doen wat die wêreld jou voorsê om te doen; jou geloof bring jou nêrens, dis onsinnig. Laat vaar jou beginsels.” Maar hoe sterk die Satan ook al probeer om sy weg aan jou op te dring, kan jy dit nie volg as jy 'n kind van God is nie. Die Here se goddelike bevele gelas jou om van krag tot krag voort te gaan. En as jy dít doen sal die dood en die hel nie in staat wees om jou van koers te dwing nie. Dit mag gebeur dat jy geroep word om 'n tyd lank stil te staan sodat jy jou kragte kan versterk om op die regte tyd daadkragtig voor te kan gaan. “Wag op die Here! Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja, wag op die HERE!” (Ps 27:14; 53-vertaling).

Voortvarendheid sê: “Doen iets; roer jouself! Om net stil te staan en te wag bring jou nêrens.” Ons moet dit nou doen – in plaas daarvan om op die Here te wag wat vir ons sal intree en die nuwe weg sal wys. Saul se voortvarendheid het hom duur te staan gekom (vgl 1 Sam 13:8-14). Die Psalmdigter sê: “Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag, wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde, by Hom is die verlossing seker.” (Ps 130:6-7).

Verwaandheid beveel: “Al lê die onstuimige see voor jou, stap in en verwag 'n wonderwerk.” Die Spreuke-boek sê: “Het jy ‘n man gesien wat wys is in sy eie oë? Daar is meer hoop vir ‘n dwaas as vir hom.” (Spr 26:12).

Geloof luister nie na Wanhoop, Lafhartigheid, Voortvarendheid en Verwaandheid nie, maar hoor wat die Here sê: “Staan vas”. Staan dan vas soos 'n onwankelbare rots. “Staan vas” - staan vas met die houding van 'n eerbare persoon wat oorgehaal is vir die daad, en opgeruimd en geduldig wag op die bemoedigende stem – en dit sal nie lank duur nie voordat God vir jou soos vir Moses en vir die volk Israel sal sê: “Voorwaarts” (Spurgeon).

Wees stil en kwel jou nie
oor jou warboel weë.
God ken hulle almal – soms help Hy voort,
en somtyds hou Hy teë.
Leer om te vertrou
selfs al is die weg onseker.
Vertrou, want na 'n korte tyd
sal jy wel die lig sien
in Sy heilige teenwoordigheid.

Wag as die dae van onsekerheid opdoem. Wag altyd maar as daar rede vir twyfel bestaan. Moenie jouself tot die daad forseer nie. As jou gees jou terughou, wag tot dinge vir jou helder word, en moenie daarteen stry nie.

Uit: Streams in the desert. deur Chas E Cowman (aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css