Die Weg

 

Om Jesus Christus werklik te ken

'En Jesus sê vir hom: “Ek is al so lank by julle, en ken jy My nie, Filippus? Wie My sien, sien die Vader.”' - Johannes 14:9.

“Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.” - Johannes 15:15; 53-vertaling.

Iemand wat nog nie tot die volle kennis van God gekom het nie, sal gou wees om te sê dat die leer van die evangelie van Jesus Christus nie werklik veel inhou nie...." ja, Hy het wonders gedoen en uiteindelik aan 'n kruis gesterf." Maar hoe dieper ons in die kennis delf deur die Woord van God te bestudeer, hoe meer kom ons tot die ontdekking van die grootheid, almag en genade van God soos dit in Jesus Christus geopenbaar is.

In Johannes 6:63 sê die Here Jesus: “... Wat Ek vir julle sê, kom van die Gees en gee lewe.” Daar was 'n tyd dat die Bybel vir ons net 'n klomp woorde was wat ons gelees het sonder dat ons werklik daaroor nagedink het. Maar skielik het dieselfde woorde egter vir ons Gees en lewe geword. Dit is die manier waarop God met ons praat – nie deur drome en visioene soos in die Ou Testamentiese bedeling nie, maar deur woorde. Wanneer 'n mens werklik by God uitkom, gebeur dit op die eenvoudigste manier – deur woorde.

Die woorde van die Here Jesus aan Filippus in die teks hierbo, was nie 'n berisping nie, maar 'n uitnodiging aan Filippus om nader aan Hom te beweeg. Dit is so dat Jesus Christus gewoonlik die laaste persoon in ons lewe is met wie ons 'n intieme verhouding het. Vóór Pinkster het die dissipels vir Jesus geken as die een wat aan hulle die krag gegee het om bose geeste te oorwin en herlewing in menselewens te bring (vgl Luk 10:18-20). Dit was wel 'n wonderlike intieme verhouding, maar Jesus het 'n baie nouer intimiteit in gedagte gehad: “Ek noem julle vriende” (Joh 15:15). Ware vriendskap is iets wat gekoester word. Dit beteken om jou met 'n ander persoon te vereenselwig in jou gedagtes, jou hart en jou gees. As Jesus dus sê: “Ek noem julle my vriende” is dit om in 'n werklike intieme verhouding met Hom te tree. Dan ontvang ons ook seëninge uit sy hand, en ken ons sy Woord. Maar ken ons Hom só dat ons in 'n intieme verhouding met Hom kan tree? Geseënd is húlle wat deur die Woord en die Gees gelei word tot 'n volkome kennis van Jesus Christus, ons Heiland en Verlosser.

Wanneer ons geleer het om intiem met Jesus saam te leef, is ons nooit werklik alleen nie. Dit ontbreek ons dan ook nooit aan begrip en deernis vir ons medemens nie. Ons kan ook voortdurend ons hart voor Hom uitstort sonder om emosioneel of beklaenswaardig voor te kom. Die Christen wat waarlik intiem met Jesus Christus saamleef, vestig nooit sy aandag op homself nie, maar sy lewe is 'n sigbare bewys dat Jesus Christus volkome in beheer is omdat Hy elke area van jou lewe volkome vul. Die gevolg is dat vrede en blydskap deel van jou lewe word. Die beeld wat deur so 'n lewe uitgestraal word is een van 'n sterk en kalm balans wat ons Heiland gee aan dié wat Hom ken en Hom liefhet.

Uit: My Utmost for His Highest – Oswald Chambers (aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css