Die Weg

 

Om krag te kan ontvang

“Daar is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel ‘n welbehae het. Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring. Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; met getrouheid sal Hy die reg uitbring. Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat Hy die reg op aarde gegrond het nie; en die eilande wag op sy leer. So sê God, die HERE, wat die hemele geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het saam met wat daaruit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees aan wie daarop wandel: Ek, die HERE, het U geroep in geregtigheid, en Ek vat u hand en behoed U en gee U as ‘n verbond van die volk, as ‘n lig van die nasies, om blinde oë te open; om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit. Ek is die HERE, dit is my Naam; en my eer sal Ek aan geen ander gee, of ook my lof aan die gesnede beelde nie. Kyk, die vorige dinge het gekom, en nuwe dinge verkondig Ek; voordat hulle uitspruit, laat Ek julle dit hoor.” - Jesaja 42:1-9 (53-vertaling).

Hierdie woorde van Jesaja in die Ou Testament het betrekking op die Messias wat sou kom, nl Jesus Christus. As mens sou Hy net soveel aan die aardse lyding, vervolging en versoekinge onderworpe wees as enige ander mens. Maar God die Vader sou sy beskermende hand voortdurend oor Hom uitgestrek hou en Hom nooit verlaat nie, tot op daardie dag dat sy werk op aarde tot 'n voleinding gekom het – die dag by Golgota toe die nuwe verbond in werking gestel is.

Die taak wat aan Jesus van Nasaret - deur Jesaja genoem die Kneg en Uitverkorene van die HERE - opgedra is, was sekerlik baie vermoeiend: die tye toe Hy met die kleingelowige dissipels geworstel het (vgl Luk 12:22-34), die skynheilige Fariseërs bestraf het (vgl Mat 6:5, Mat 9:11, Joh 9:41), met die ongeloof van die mense te doen gekry het (vgl Mat 13:58, Mat 17:20) en natuurlik ook by sy naderende dood. Wanneer die dae uitputtend en lank was, het Hy Hom na die Vader gewend wat Hom weer versterk het (vgl Mat 14:23). En dit kan vir ons ook so wees.

Jesus Christus het nie moedeloos geword nie omdat Hy geweet het dat sy koninkryk in die harte van mense sou kom. God het Jesus Christus “tot 'n verbond vir sy volk” en tot “'n lig vir die nasies” gemaak. Die woord “verbond” hou ook 'n belofte in. God het sy Lig aan 'n donker wêreld belowe, en belowe dat dié wat deur die sonde gevange gehou word, vrygemaak sou word. Dit het dan ook so gebeur (vgl Joh 1:1-12).

Ons is ook die HERE se dienaars. En omdat ons uit God gebore is, is ons ook met sy Gees beklee (vgl Joh 1:12-13). Ons moet die regte woord na 'n verkeerde wêreld bring. Dan sal ons ook vind dat Hy ons aan die hand vat en ons beskerm, en ons ondersteun in tye van verdrukking en vervolging. Daarom moet óns ook nie moedeloos word nie. Uit Hom kan ons vandag nuwe krag put en geestelike vryheid ontvang wat Hy skenk aan almal wat Hom liefhet en Hom dien.

- dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css