Die Weg

 

Nehemia 1 – Die Here roep ons en rus ons toe

(Lees Nehemia 1:1-12)

'n Mens kry die indruk dat Nehemia 'n dagboek gehou het. Sy aantekeninge is deur die Kroniekskrywers gebruik om die boek saam te stel. Die boek openbaar aan ons 'n staatsman vir wie die wet van God die hoogste gesag was. Hy het belanggestel in sy volk en uitgevra oor hulle. Hy het hom met hulle vereenselwig en vir hulle by God ingetree.

Hy was die skinker van die koning en dit was die aanknopingspunt vir die groot werk wat hy sou doen. Net daar waar hy was, het hy hom aan God beskikbaar gestel.

Volgens geskrifte blyk dit dat daar omstreeks 444 vC 'n poging aangewend is om die mure van Jerusalem op te bou, waarskynlik nadat die tempel onder Esra voltooi is. Dit het hewige teenkanting van die gemengde inwoners uitgelok (Esra 4:12). Hulle het aan die koning in Babel geskryf: “Hulle is besig om die rebelse en slegte stad op te bou; die mure voltooi hulle en die fondamente herstel hulle.” Hulle moes die werk staak; die vyande het waarskynlik meer afgebreek en verbrand as wat hulle opgebou het. Dit was hierdie tyding wat Nehemia bereik het. Wonderlik het hy vir hulle by God ingetree.

Hy het belydenis vir homself, sy familie en sy volk gedoen. Hy het God aan Sy beloftes herinner en op grond van daardie beloftes gepleit.

In sy hart het daar ook reeds 'n roeping gekom. Dit was nie 'n besluit wat hy sonder die koning se hulp sou kon uitvoer nie. Daarom het hy die Here versoek om koning Artasásta (Artaxerxes) se hart gunstig te stem. Dit klink nie vreemd nie. God het beheer oor harte, ook oor die van heidene. Soos die Here Kores (Xerxes) gebruik het, sou Hy Artasásta ook gebruik.

Ons moet besef dat gewoonlik wanneer 'n behoefte onder ons aandag kom, en ons gedwonge voel om iets daaromtrent te doen, dit reeds God is wat in ons werk. Hy wil ons vir so 'n taak gebruik en bring dit dus onder ons aandag. Laat ons gewillig wees. Hy dra nie net 'n taak aan ons op nie, Hy voorsien ook alles wat nodig is vir die voltooiing daarvan.

Die reeks oor Nehemia word geneem uit: 'n Lig vir my pad, deur Nig Sans (Christelike Uitgewersmaatskappy)  - terwyl ons op besoek is aan die Suid- en Oos-Kaap.

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css