Die Weg

 

Nehemia 3 – Deur saam te werk kom groot dinge tot stand

(Lees Nehemia 3:1-10)

Toe antwoord ek hulle en sê vir hulle: Die God van die hemel, Hy sal ons dit laat geluk, en ons, sy knegte, sal ons klaarmaak en bou; maar julle het geen deel of reg of gedagtenis in Jerusalem nie.” - Nehemia 2:20 (53-vertaling).

In hoofstuk twee het ons gelees dat daar drie persone gekom het wat die werk wou teëstaan: Sanbállat die Horoniet, Tobía die Ammonitiese kneg, en Gesem die Arabier. Hulle het spottend gepraat van hierdie poging. Nehemia se antwoord aan hulle was: “Ons, Sy knegte, sal ons klaarmaak en bou” (Neh 2:20).

Nehemia en sy manne het sistematies beplan en gereed gemaak. Hulle het geweet dat God se seën daarop rus en dat dit dus 'n sukses sou wees. “Sy knegte” het baie mense ingesluit. Dit was 'n gesamentlike poging. Die muur was onder 42 groepe verdeel en elkeen het sy deel gehad om te doen. So het die hele muur gelyktydig verrys. Wat 'n mooi voorbeeld van samewerking vind ons hier! Almal wat daar gewoon het, het verlang dat die muur herstel moes word. Elkeen was gewillig om sy deel te doen.

Dikwels vind ons dat kinders van die Here treur oor toestande om hulle, maar hulle is nie gewillig om self iets daaromtrent te doen nie. Baie mense is bang vir die spot van teëstanders. Wat sal die ander sê? Laat ons onthou dat daar altyd spotters sal wees, nes hierdie drie van wie ons gelees het. Satan gebruik hulle om hervormingswerk teen te staan.

Tog het gemeenskappe al saamgestaan teen sosiale euwels en het dit reggekry om toestande te laat verbeter.

Dikwels is net een persoon nodig om die goeie werk te begin. Daar is baie maniere waarop ons die verkeerde toestand kan help regstel as ons tot God sou bid om sy krag en leiding. Ons moet ook andere betrek en met hulle saamwerk. Nehemia sou nooit alleen die muur kon voltooi nie, maar hy het die aanvoorwerk gedoen.

Die reeks oor Nehemia is geneem uit: 'n Lig vir my pad, deur Nig Sans (Christelike Uitgewersmaatskappy)  - terwyl ons op besoek is aan die Suid- en Oos-Kaap.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css