Die Weg

 

Nehemia 4 – Bid, waak en werk op 'n vaste fondament

(Lees Nehemia 4:1-18)

Hierdie muur moes uit die fondament uit opgebou word. Die teëstanders het nie daarmee rekening gehou dat Nehemia eers 'n stewige fondament sou lê nie. Daarop sou hulle stewig en sterk kon bou.

Dit laat ons dink aan die woorde in 1 Kor 3:11-13 waar daar van Jesus gepraat word as die enigste ware fondament waarop gebou kan en moet word. Wanneer ons dink aan ons persoonlike lewe en werk, aan verhoudinge in die gesin, in die kerk en gemeenskap, besef ons dat dit alleen heg en stewig kan wees as dit in Jesus Christus gegrondves is.

Laat ons dink aan sekere fondamente wat gelê moet word. Neem die gebedslewe van menige gesin. Die vader en moeder het miskien versuim om 'n fondament vir hulle gebedslewe te lê en nou lê die gesin s'n in puin. Daar word nie huisgodsdiens gehou of saam gebid nie. Deur vanaf die begin 'n stewige fondament te lê, verseker die ouers dat die gebedslewe 'n basiese behoefte in die kind se lewe sal bly.

'n Ander fondament is die geloofslewe. Die klein kindjie leer al gou dat sy ouers 'n onwrikbare geloof in die almag van die Hemelse Vader het. Hy verstaan dat hulle in sy voorsiening en bystand glo. Gebedsverhoring in 'n gesin vorm fondamentstene in die kind se eie geloofslewe. Wanneer hy besluite moet neem, sal hy God kan vertrou. Hy sal ook met sy behoeftes na sy hemelse Vader kom, net soos hy sy ouers sien doen het.

Daar is die fondamentsteen van absolute eerlikheid en betroubaarheid - integriteit is 'n mooi woord daarvoor - die besondere karaktertrek by mense op wie jy altyd kan staatmaak dat hulle reg sal handel. Dit kry ons van God alleen. Alleen Hy is onfeilbaar. Sy natuurwette is vas en seker. Gegrondves in Hom streef ook ons daarna.

Nehemia was 'n baie praktiese mens. Hy het sy mense geleer om drie dinge te doen: bid, waak en werk.

Maar ons het tot onse God gebid.” Is dit nie iets wat ons vanaf die eerste dag by Nehemia aantref nie? Wat hy gedoen het, het hy biddende gedoen. Hy het nie 'n taak aangepak sonder dat hy daaroor gebid het nie.

Maar hy was ook waaksaam. Hy het geweet van die mense wat sy werk wou vernietig. Hulle het openlik gespot, en toe dit Nehemia nie ontmoedig nie, het hulle gedreig om geweld te gebruik. Maar ook dit het Nehemia nie afgeskrik nie. Hy het sy eie werkers bewapen en wagte aangestel.

Het die Here Jesus nie ook Sy dissipels gewaarsku “waak en bid”, nie? Petrus waarsku ook in sy brief: “Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind.” In ons eie krag kan ons nie teen die aanslae, die versoekinge van die bose standhou nie. Maar Paulus sê: “Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel; want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte ... van hierdie eeu.”

Hoe duidelik stel hy dit nie! Daar is vandag magte van hierdie 21ste eeu wat die mure van ons godsdiens bespotlik wil maak om dit sodoende af te breek. Dit is hierteen dat ons moet waak. Maar ons moet nie net waak en bid nie. Ons moet ook werk.

Wanneer ons besig is om te werk, bestaan daar minder gevaar vir laksheid in ons godsdiens. Hoe dikwels het die duiwel dit al reggekry om iemand met spot of skimpe uit die werk van die Here te hou. Laat ons bid, waak en werk.

Die reeks oor Nehemia is geneem uit: 'n Lig vir my pad, deur Nig Sans (Christelike Uitgewersmaatskappy)  - terwyl ons op besoek is aan die Suid- en Oos-Kaap.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css