Die Weg

 

Nehemia 6 – Om die wil van die HERE ten uitvoer te bring

(Lees Nehemia 6:1-19)

Die vyande van Nehemia bedink nou 'n ander plan. Hulle kon hom nie binne die mure gaan aanval nie; nou wil hulle hom na buite lok.

Met watter ander doel sou hulle hom uit sy vesting wou lok as om 'n aanslag op sy lewe te maak? Hulle staan hom teë; hulle wil nie hê dat die werk moet voortgaan nie. Nou probeer hulle hom in die hande kry. Hy het egter vir een doel na Jerusalem gekom, en daarvoor is hy deur God gestuur. Daarom hou hy vol om die wil van God te doen.

Daar is baie maniere waarop die vyand probeer om ook ons te laat “afkom” van die muur waaraan ons besig is om in die Naam van God te bou. Die Bose sal aan ons voorstelle van vriendskap doen. Mense wat hy na ons stuur, sal aan ons dinge voorstel waarvan ons oortuig is dat dit skade aan ons Christelike getuienis sal berokken. Word ons nie gewaarsku dat die Satan hom voordoen as 'n engel van die lig nie?

Tobia se vyandige aanval het misluk, nou doen hy hom as vriend voor. So val Satan eers as “brullende leeu” aan, maar as ons hom weerstaan, sal hy ook soos 'n wolf in skaapsklere na ons kom. Hierdie metode is baie gevaarlik omdat ons dit nie altyd herken as uit die bose nie. Dit is die kompromie-godsdiens van die wêreld. Dit sê: “Gaan maar saam, dit hoef jou mos geen kwaad te doen nie; doen maar soos die ander, waarom dan nou alleen anders wees; moenie so eng wees nie; moenie so bekrompe wees nie.” So sê die vyand. Hy probeer ons Christelike getuienis breek deur ons te laat sondig. Hy sal versoekings oor ons pad stuur om ons van “die muur” te probeer afbring.

Laat ons soos Nehemia net by een woord staan: “Ek kan nie afkom nie.” As ons op hoë vlak, naby Jesus bly, sal die bose ons nie maklik oorwin nie.

Wanneer ons die woorde in vers 16 lees, nl. dat die nasies rondom Jerusalem by voltooiing van die muur erken het dat die werk deur God gedoen is, voel ons lus om uit te roep: “Mooi so, Nehemia!” Ten spyte van teenstand van buite sowel as van binne, is die werk voltooi en het dit op getuienis vir God uitgeloop.

Die Satan het 'n verdere aanval op Nehemia geloods. Hy het 'n valse profeet na hom gestuur. Ons lees die treffende woorde in verse 10-11: “En toe ek in die huis van Semája, die seun van Delája, die seun van Mehetábeël kom, terwyl hy verhinder was, sê hy: Laat ons saamkom in die huis van God, binne-in die tempel, en laat ons die deure van die tempel toesluit; want hulle kom om u dood te maak, ja, hulle sal in die nag kom om u dood te maak. Maar ek het gesê: Sal ‘n man soos ek vlug? En hoe durf een soos ek die tempel ingaan en in die lewe bly? Ek sal nie ingaan nie. Want ek het duidelik gemerk dat God hom nie gestuur het nie, maar dat hy die profesie oor my gespreek het, omdat Tobía en Sanbállat hom gehuur het” (53-vertaling). Nehemia het geweet hy is vals, omdat hy in stryd met God se Woord geprofeteer het. As Nehemia sou vlug sou hy daarmee toon dat hy God nie vertrou nie. Hy sou die ander se vertroue in hom skok. Hy was hulle leier, deur God geroep en bewaar.

So is die muur dan voltooi - 'n pragtige getuienis vir Nehemia se moed, geloof en trou, en vir die beskikking van God.

So 'n suksesverhaal het altyd twee kante. Die een is goddelik, die ander menslik. Dit was die wil van God, maar daar was ook die oorgawe van die persoon.

Is dit nie wat onse Here Jesus gedoen het nie? Hy is deur die Vader gestuur. Hy het die Vader se wil volbring soos Hy dit aan die kruis gesê het. Nehemia wys ons heen na Christus: Hy wat gekom het om 'n verlossingswerk te kom doen. Geen spot of haat kon Hom van Sy koers af bring nie. Hy het 'n groot werk kom doen en niks kon Hom daarvan laat afsien nie. Tot eer van sy Vader het Hy dit volbring.

Die reeks oor Nehemia is geneem uit: 'n Lig vir my pad, deur Nig Sans (Christelike Uitgewersmaatskappy)  - terwyl ons op besoek is aan die Suid- en Oos-Kaap.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css