Die Weg

 

Nehemia 8 – Blydskap in die Here

(Lees Nehemia 8:1-13)

“Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die HERE - dit is julle beskutting.” - Nehemia 8:11 (53-vertaling).

Die werk wat aan Nehemia opgedra was, naamlik om die muur te herbou, was nou voltooi en Esra tree na vore. Hy was reeds dertien jaar in Jerusalem voordat Nehemia gekom het. Hy was saam met Nehemia toe die muur gebou is. Die oomblik van voltooiing was 'n groot oorwinning. Nehemia en Esra het besef dat hulle nie nou kon laat slap lê nie. Daar was nog die geestelike muur, die opbou van die volk self wat gewag het. Hierin sou Esra nou as Priester die leiding neem.

Die feestyd het in September met die Joodse Nuwejaarsdag, Versoendag en Huttefees saamgeval. Op die Nuwejaarsdag het Esra uit die wet voorgelees. Dit het ongeveer vier uur geduur. Dit is uit die Hebreeus in Aramees vertaal en dan nog aan die volk verduidelik. Die mense het onder 'n diepe sondebesef gekom: “Die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor.” Hulle het aandagtig geluister en die Woord het hulle geraak.

Wanneer die Woord van God met ons praat, en ons besef hoe sondig ons lewens is, dan word ons hartseer. Ons ondervind dit herhaaldelik. Hierdie sondebesef kan 'n mens ook moedeloos maak. Satan maak daarvan gebruik om dan aan die mens te sê: “Sien jy dat jy hopeloos is? Jy sal nooit soos 'n kind van God kan optree nie. Kyk hoe lyk jou lewe. Kyk hoe stel jy die Here teleur.” Ons kan wanhopig word, maar Esra se antwoord bevat die geheim waardeur ons gehelp kan word: “Die blydskap in die HERE, dit is julle beskutting.” Hierdie blydskap berus op vergifnis soos wat Paulus dit stel in Romeine 8 vers1: “Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.” Wat 'n vreugde!

Ons blydskap in Hom is ook gehoorsaamheid aan Sy wil, en hierdie gehoorsaamheid is ons krag en beskutting. Hierdie blydskap hang ook nie van omstandighede af nie. Omstandighede verander te dikwels. Ons blydskap is in Christus wat nooit verander nie. Die blydskap kan ons nie verdien nie; dit is 'n vrug van die Heilige Gees (Gal 5:22).

Die reeks is geneem uit: 'n Lig vir my pad deur Nig Sans; Christelike Uitgewersmaatskappy (terwyl ons op besoek is aan die Suid- en Oos-Kaap).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css