Die Weg

 

Nehemia 13 – wanneer die duiwel plek kry in jou hart

“Maar tevore het Éljasib, die priester wat oor die kamers van die huis van onse God aangestel was, ‘n verwant van Tobía, vir hom ‘n groot kamer ingerig waar hulle vroeër die spysoffer, die wierook en die gereedskappe en die tiendes van koring, mos en olie, die wettige aandeel van die Leviete en die sangers en die poortwagters, en die offergawe aan die priesters neergesit het. Maar gedurende dit alles was ek nie in Jerusalem nie; want in die twee en dertigste jaar van Artasásta, die koning van Babel, het ek by die koning gekom; en ná verloop van tyd het ek verlof gevra van die koning en na Jerusalem gekom. Toe het ek die kwaad opgemerk wat Éljasib gedoen het deur vir Tobía ‘n kamer in die voorhowe van die huis van God in te rig. En ek was erg ontstemd, sodat ek al die huisraad van Tobía uit die kamer buitentoe gegooi het, met die bevel dat hulle die kamers moes reinig; en ek het die gereedskappe van die huis van God, die spysoffer en die wierook daarin teruggebring.”- Nehemia 13:4-9; 53-vertaling.

Nehemia moes, volgens sy belofte aan die koning, eers weer na die vestingstad Susan in Persië terugkeer. Hy het egter weer verlof gekry om na Jerusalem te gaan om opvolgwerk te doen. Hy wou sien of die volk trou aan die verbond bly en of sake reg verloop. Hy het egter baie dinge teëgekom wat hom erg ontstel het.

Tobia het hy beslis as vyand beskou, want hy het die werk teëgestaan.

Tobia het saam met andere 'n aanval beplan. Hy was die een wat vir Nehemia van die werk probeer afkry het. En nou het hierdie selfde man knussies in een van die kamers in die voorhowe van die tempel gesit. Dit was haas ongelooflik. 'n Mens het lus om te sê: “So 'n vermetelheid.

Dit is presies soos Nehemia ook gevoel het. Man van die daad wat hy was, het hy nie gehuiwer om dadelik die nodige stappe te doen nie. Tobia moes uit. Hy het ook sommer hardhandig opgetree. Die huisraad is uitgegooi sodat daar plek kon wees vir die heilige voorwerpe.

Daar is 'n boek deur 'n Engelse skrywer wat 'n hele hoofstuk aan hierdie gebeure wy. Hy vra daarin: ”Watter Tobia het homself ingegrawe in jou lewe?” Watter vyand van Christus sit in die kamers van jou hart waar Christus moet heers? Watter “huisraad” vul jou hart sodat die Heilige Gees verdring word? Ek kan my gedagtes en my tyd so vul met allerlei dinge wat nie net Christus verdring nie, maar vir Hom aanstoot gee. As ek sy kind is en Hy in my woon, kan ek tog nie kamers in my hart afstaan vir Satan nie. Wanneer ek dit besef, moet ek hardhandig teenoor myself optree en uitgooi wat onnodig en skadelik is. Die Heilige Gees sal my reinig en heilig as 'n woning vir Hom.

Die reeks uit Nehemia is geneem uit: 'n Lig vir my pad, deur Nig Sans (Christelike Uitgewersmaatskappy)  - terwyl ons op besoek is aan die Suid- en Oos-Kaap.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css