Die Weg

 

Nehemia 13 – om jou geloof prys te gee

(Lees Nehemia 13:23-31)

Toe Esra en Nehemia die eerste keer die Wetboek vir die volk voorgelees en veranderinge aangebring het, het hulle reeds gewys op die gevaar van gemengde huwelike. Alle gemengde huwelike moes toe ontbind word.

Toe het Nehemia egter, ruim 20 jaar later, gevind dat dit geen blywende versekering was nie. Die eed wat destyds deur die Jode afgelê is, het gelees: “Dat ons ons dogters nie sal gee aan die volke van die land, en hulle dogters nie sou neem vir ons seuns nie.” Dit was in ooreenstemming met die wet soos gegee in Deuteronomium 7:3: “Jy mag jou nie met hulle verswaer nie.”

Die redes waarom gemengde huwelike verhinder moes word, spreek uit die gedeelte. Die kinders het die taal van hul moeder gepraat en sou waarskynlik ook die afgode van hulle moeder aanhang. As hulle nie Hebreeus geken of gepraat het nie, kon hulle tog geen deel hê aan die tempeldiens nie.

Die volk het weer die wet oortree. Selfs die priesters was nie onskuldig nie. Een van hulle was met Sanbállat se dogter getroud. Die voormalige vyand kon toe lekker lag, want hy het daardeur invloed in die hoogste kringe van die Jode verkry.

Salomo word as waarskuwing en voorbeeld gebruik. Hy, wat 'n gunsteling by God was, is deur vreemde vroue verlei en tot sonde gebring.

Christus se kerk bestaan vandag onder baie volke en tale. Dit is nie meer net Jode en heidene nie. Vandag kan ons praat van kinders van God teenoor heidene. Paulus waarsku dan ook teen 'n huwelik tussen gelowiges en ongelowiges. “Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie” (2 Kor 6:14). So dikwels meen jongmense dat alles na die huwelik sal regkom, maar bekering sal nie bloot deur die huwelik met 'n gelowige bewerkstellig word nie.

As een ouer ongelowig is, is dit so verwarrend vir die kinders wat in daardie huis grootword. Vader en moeder praat dan ook nie dieselfde taal nie. Die gelowige huweliksmaat sal ongelukkig voel om alleen kerk toe te gaan of huisgodsdiens te hou. Laat elke jong Christen ernstig tot God bid om aan haar of hom 'n gelowige huweliksmaat te gee.

Die reeks uit Nehemia is geneem uit: 'n Lig vir my pad, deur Nig Sans (Christelike Uitgewersmaatskappy)  - terwyl ons op besoek is aan die Suid- en Oos-Kaap.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css