Die Weg

 

Skuiling teen onheil

Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by U het my siel geskuil, en in die skaduwee van u vleuels sal ek skuil totdat die onheil verbygegaan het.” - Psalm 57:2 (53-vertaling).

Dit was 'n nag vol onheil en spanning vir Dawid en sy volgelinge. Hy het in 'n spelonk skuiling gaan soek terwyl hy op die vlug was vir Saul. Maar toe die dag breek besef hy: dit is nie die beskutting van die natuur wat hom beveilig het nie. Dit was die hand van die Here. Soos die arend sy vleuels beskermend oor sy kleintjies uitgestrek hou, so het die Here sy gesalfde behoed. Vandaar sy erkenning: “By U het my siel geskuil.

Voor hom het egter 'n onbekende en gevaarvolle toekoms gelê. Hoe sou hy die nuwe dag tegemoetgaan? Maar op grond van God se trou in die verlede weet hy: “In die skaduwee van u vleuels sal ek skuil totdat die onheil verbygegaan het.

So begin ons die nuwe dag deur 'n terugblik op die nag wat verby is. Vir baie was dit slapelose ure van kwelling. Vir ander het dit verkwikking na liggaam en gees gebring. Gelukkig is ons as ons siel in alles by die Here geskuil het. Dan sal ons weet dat ook die onsekere dag en die toekoms veilig in sy hande is. Miskien dreig daar nog onheile op ons  weg vorentoe. Dit móét en sal verbygaan. Laat ons onder die veilige vleuels van God se almag skuil. Dan sal ons getuienis ook aan die einde van hierdie dag wees: “By U het my siel geskuil,” en dit sal 'n triomflied wees, omdat die Here vir ons inderdaad 'n toevlug en 'n sterkte was.

Hierdie ondervinding, al word dit soveel keer herhaal, kan nooit iets alledaags word nie. Daarvoor is ons veels te afhanklik van die genade van God. Wie voortdurend die gebed op die lippe het: “Wees my genadig, o God!” sal die ondervinding van hierdie bewarende genade elke dag opnuut deurleef en waardeer. Dit beteken nie dat jy slegs uiterlik veilig sal voel nie, maar met die psalmdigter sal jy jou innerlike vrede bely (Ps 57:8). “My hart is gerus, o God, my hart is gerus.” Die bewaring deur die Almagtige sal 'n innerlike krag in jou lewe teweegbring.

Wie hom op die genade van God beroep, sal nooit probeer wegskuil ter wille van gemaksug of om verantwoordelikhede te ontduik nie. Dit is juis die stukrag agter ons gebede om uitredding: die wete dat ons selfs onder verdrukking die Here se werktuie is, en dat Hy nooit laat vaar die werke van sy hande nie.

Uit: Laat ons boekevat, deur ds HC de Wet. (aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css