Die Weg

 

Om nie deur vrees verlam te word nie

"Die HERE is my lig en my heil: vir wie sou ek vrees? Die HERE is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek vervaard wees?" - Psalm 27:1 (53-vertaling).

Ons ken Dawid as koning oor Israel, maar ons dink selde daaraan dat Dawid ook ‘n profeet was. Sy profetiese boodskappe kom telkens voor in die Psalms. Augustinus sê van Psalm 27, dat hierdie woorde ‘n geskenk deur die genade van God is.

As profeet jubel Dawid daaroor dat hy geen mens vrees nie omdat God die lig op sy pad is. Teenoor die duisternis wat altyd met vrees gepaard gaan, is daar vir hom die lig wat van Bo kom. En dan voeg hy direk die volgende daaraan toe: “en my heil”. Hiermee vat hy alles saam: die gesondheid van die liggaam en die welsyn van die siel. Want beide liggaam en siel verduur saam lyding omdat dit ‘n eenheid vorm (Cassiodorus). Sonder die HERE leef ons in uiterste duisternis en krankheid (Augustinus).

Terwyl ons dan nou in Hom ‘n seker, vaste en ware hoop het, waarvoor sal ons dan vrees? Die HERE is jou lig, die HERE is jou heil. Vind daarom jou krag in Hom en vertrou op Hom. Watter groot vertroue moet daar in hulle heers wat kan sê: “Die HERE is my lig en my heil; vir wie sou ek vrees? Die HERE is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek bang wees?” Die veldheer is deur sy skilddraer beskut en het nie gevrees nie. ‘n Sterflike is deur ‘n ander sterflike beskut en was seker van sy lewe. Maar ons word deur ‘n Onsterflike beskut en sal ons dan nog vrees en bang wees? (Augustinus).

Op hierdie oomblik is daar baie vrees in die wêreld, ons sien dit op die gesigte van die mense, ons lees die kommentaar van mense in die sosiale media, die nuus is vol daarvan. Dan kyk die mense verward om hul heen om 'n manier te vind wat hulle uit hierdie vreeslike situasie kan red. Laat ons eerder ons vertroue op God plaas, want dit is die enigste plek waar ons lig en ons heil vandaan kan kom.

Vertrou op die Here! Wees sterk en hou goeie moed! Ja, vertrou op die Here!” (Psalm 27:14; 83-vertaling). Vertrou op die Almagtige, Onveranderlike en Waaragtige wat sy beloftes aan ons gemaak het deur Jesus Christus. Hy deur wie ons kan glo: “dat ek die goedheid van die HERE sal sien in die land van die lewendes”. Hulle wat hierdie geloof en hoop opgegee het, hulle het slap geword en het hul krag verloor (Augustinus).

Charles Spurgeon het gesê: “Dit is ongetwyfeld so dat vrees vir ‘n gevaarlike of moeilike situasie soms meer ellende en verdriet kan veroorsaak, as die situasie self. Maar geloof versterk die rug van die persoon wat op God vertrou en keer die beker van wanhoop om.”

Baie van ons, dalk ons almal, sal vroeër of later in 'n mindere of meerdere mate deur hierdie siekte wat nou in omloop is, getref word. Elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid om die siekte te bekamp en met die owerhede saam te werk (vgl Eseg 34:4 en Heb 12:12). Tog sal die maatskaplike en ekonomiese gevolge van die siekte erger wees, en dit sal ons almal se lewens raak. Hoe dit gaan ontwikkel, weet ons nou nog nie. Maar wees vol moed en vertrou om Hom wat mag het oor lewe en dood - en laat ons ons kant bring en doen wat ons moet doen.

-dw -

Met aanhalings van Cassiodorus (485 – 585 nC), Augustinus (354 – 430 nC) en Charles Spurgeon (1834 - 1892)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css