Die Weg

 

Waarom die paniek?

"Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.” - Mattheus 12:32.

Met die aanbreek van die nuwe jaar het almal nog feesgevier. Skaars twee maande later is almal wat op die strate feesgevier het, in hulle huise vasgekluister. Wat sal ons hiervan sê?  Die sorge van die lewe oorheers 'n mens se gedagtes. Dit is nie net die siekte nie, maar ook alles wat daarmee saamhang: die verlies aan inkomste, 'n wêreldekonomie wat in duie stort en dalk die begin van 'n nuwe orde in die wêreld. Na dese sal alles anders wees. Watter toekoms gaan ons tegemoet?

As die vrees vir wat tans in die wêreld gebeur, swaar op jou hart begin druk, moet jy jou innerlike rus in die Woord van God gaan soek. Hy sê: “Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.” (Matt 12:32). “Kyk op na die hemel: wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leër laat uittrek in hulle volle getal, dit is Hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg Hy dat geeneen van hulle ontbreek nie.” (Jes 40:26). Die Psalmdigter sing:  “Riviere het gedruis, HERE, riviere het gedruis, riviere het gedreun, maar hoog bo die geraas van baie waters, hoog bo die golwe van die see, troon die HERE in sy koninklike mag.”(Ps 93:3-4).

God is ewig! “Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God!” (Ps 90:2). “Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie.” (Jak 1:17). “Wie het dit bewerkstellig, dit gedoen? Wie het die verloop van dinge van die begin af bepaal? Dit is Ek, die HERE! Ek is die eerste, en wanneer die laaste dinge gebeur, sal Ek nog die HERE wees.” (Jes 41:4).

Deur sy magtige Woord het Hy alles tot stand gebring: “HERE, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het; deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep.” (Open 4:11). “Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die HERE is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik.”(Jes 40:28). “Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie; alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan Hom moet ons rekenskap gee.” (Heb 4:13). Alle dinge ken Hy, neem Hy waar (Ps 33:13-15), reël Hy (Ef 1:11), selfs tot in die geringste (Matt 10:29-30), ook dit wat leed en verdriet veroorsaak (Amos 3:6). Dan kan ons saam met Dawid sê: “Dié wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip.” (Ps 139:6).

Wanneer ons aan God se grootheid dink, besef ons ons eie nietigheid. Want ook is “die nasies vir Hom soos 'n druppel aan 'n emmer, soos 'n stoffie op 'n skaal. As Hy die eilande op 'n skaal sit, is hulle soos stofdeeltjies.” (Jes 40:15).

Dit moet ons daartoe bring om ons vertroue op die Here alleen te stel. Dan kan ons ook verstaan met Wie ons te doen het as ons Heiland vir ons sê: “Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee.” (Mat 12:32). Reeds in die vroegste tye het die Koragiete soos volg daarvan gesing: “God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see.” (Ps 46:2-3).

-dw-

(Met erkenning aan dr S Greijdanus: Schrift Overdenkingen)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css