Die Weg

 

Wanneer angs jou laat twyfel

Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?” - Mattheus 6:31.

As enigiemand van julle wysheid kortkom, laat hy dit vra van God, wat aan almal gee sonder verwyt, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof vra, sonder om enigsins te twyfel, want wie twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur die wind rondgeruk en voortgesleep word.” - Jakobus 1:6-7 (direkte vertaling).

Ons lewe in uitsonderlike tye. Wie kon drie maande gelede voorspel het wat nou besig is om te gebeur? Op daardie tydstip was die toekoms van die planeet die mens se hoogste sorg. Nou is die toekoms van die mens op hierdie planeet die mens se hoogste sorg. Wat nou besig is om te gebeur is maar net die begin. Wie dink dat alles binne 'n maand oor sal wees, leef in 'n droomwêreld. Ons moet ons almal maar gereed maak om 'n wêreld te sien wat ons nooit geken het nie. Alles waaraan ons ons lewe vasgeheg het, sal geskud word. Dan kom die angs - en die twyfel. Twyfel aan die sin van die lewe en ja, twyfel aan God self. Die geloof waaraan die gelowige sy lewe vasgeknoop het, begin verflou. En waar die geloof nie meer aktief is nie, word heerlike sekerhede almal vraagtekens.

Ons lewe was in die verlede 'n uitroepteken van sekerheid. Maar sodra ons lewens ingeperk word, en ons begin tob oor wat gaan gebeur, ontstaan die twyfel. Die eerste Christene, wie se geloof 'n geloofslewe was, het veel minder probleme gehad as ons, terwyl hulle lewens ook nie maklik was nie. Geloof is sekerheid, kleingeloof is twyfel. Dan kom die ongeloof wanneer die twyfel oorgaan in vertwyfeling. Uit die onsekerheid wat die kleingeloof en ongeloof voortbring ontstaan besorgdheid, angs en vrees, in hierdie volgorde.

Besorgdheid is onsekerheid of God werklik as Vader vir ons sal sorg en deur hierdie vreeslike tye sal dra wat oor die wêreld moet kom. Wie deur die geloof weet dat ons hemelse Vader nie net weet wat ons nodig het nie, maar ook gee wat tot ons voordeel strek, is nie besorg oor die dag van môre of die dag wat oor tien jaar kom nie. Hy weet dat God nie afhanklik is van bepaalde mense en omstandighede om ons te versorg nie. God het veel meer pyle in sy boog as waarvan ons weet. Ons maak te dikwels asof God afhanklik is van die middele en metodes waarvan ons weet en seker is. Die sigbare waarborge (vaste inkomste, sterk ekonomie, goeie mediese stelsels, ons spaargeld) lyk vir ons veel sekerder as die onsigbare God. En noudat dit begin ineenstort, bring dit besorgdheid en angs na vore. Teenoor dít alles staan Jesus se oproep wat ons nooi en maan om God as dié werklikheid te aanvaar en te ervaar.

Die Duitse Teoloog, Helmut Thielicke, wat deur die angste van die Tweede Wêreldoorlog gegaan het, het gesê:  “Die oomblik wat dit tot ons deurdring dat daar bo-oor hierdie wêreld 'n lewende Hart klop, sal alle angs van ons ontneem word. Dan sal ons weet dat niks ons kan tref wat nie eers deur hierdie liefdevolle Hart goedgekeur is nie. Dit sal vir ons genoeg wees om te weet dat  alles uit die hart van God kom en dat Hy bewus is van al ons sorge. En al weet ek net so min as die heiden of ek môre nog sal lewe, en verstaan ek nie die “waaroms” van die lewe nie, is die kwelling en lewensangs tog op 'n onverklaarbare manier van my weggeneem, omdat God in sy genade vir my die kuns van aanvaarding geskenk het. Daarom kan ek alles aanneem wat in die toekoms sal gebeur, omdat dit vir my aangegee word deur die hand van my Heiland en sal ek gaan waar hierdie hand my lei.

“Dit is ten einde laaste van geen belang of ek die sin van my lewe onder God se merkwaardige leiding “verstaan” nie. Dit is belangriker dat ek die verbinding met hierdie Hand behou, want dan kan ek “ja” sê, dan kan ek aanvaar. Hy wat Homself vir my geoffer en al my skuld betaal het, Hy kan dit ook net goed bedoel met die swaarste laste en die rofste paaie waaroor Hy my neem. Hy sal my slegs laat toekom wat tot my beswil sal wees, al verstaan ek dit nie.”

Twyfel is onsekerheid wat volg uit al die skrikwekkende moontlikhede en die angs daarvoor. Geloof is sekerheid, rus en veiligheid, want Jesus is dié werklikheid.

-dw-

Met erkenning aan ds J Overduin in Venster op die lewe
Aanhaling uit: Das Leben kann noch einmal beginnen, deur Helmut Thielicke

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css