Die Weg

 

Hy leef en ons sal leef!

Maar God het Hom van die smarte van die dood verlos en Hom uit die dood laat opstaan ... “ - Handelinge 2:24.

Die eerste Christene het hulle verheug in die onbeskryflike vreugde van hulle lewende Heiland. Hulle het gesien hoe Hy gekruisig is, hulle het sy dooie liggaam hanteer en dit in 'n graf geplaas. Daar was geen twyfel dat Hy dood was nie. Tog het die onmoontlike gebeur. Hulle Here en Meester het die dood oorwin.

Hulle het Hom in sy opstandingsheerlikheid gesien; Hy het met hulle gepraat; 'n maaltyd met hulle gedeel; op stowwerige paaie het Hy saam met hulle geloop; Hy het vir hulle 'n maaltyd by die meer van Galilea berei. Hulle het verkwikkende gemeenskap met Hom gehad. Niemand kon sy oorwinning oor die dood betwyfel nie. Dit was dan ook die groot tema van hul eerste boodskappe: Christus leef vir ewig! Halleluja!

Tyd mag die geweldige impak wat hierdie heerlike waarheid op die eerste Christene gehad het dalk laat vervaag, maar dit kan nie die grootsheid daarvan wegneem nie. Christus leef in die moderne eeu. Ons, as sy volgelinge, kan nog steeds sy Gees in ons voel werk en sy krag en liefde in ons lewens sien.

Want as jy met Hom sou gesterwe het,
sal jy ook saam met Hom leef:
en was jy in sy lyde 'n deelgenoot,
sal jy dit ook wees in sy heerlikheid.
*

Daarom vier ons ook die nagmaal. “Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het: Die Here Jesus het in die nag waarin Hy oorgelewer is, brood geneem en, nadat Hy God daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: 'Dit is my liggaam; dit is vir júlle. Gebruik dit tot my gedagtenis.' Net so ook het Hy ná die maaltyd die beker geneem en gesê: 'Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.' Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here.” (1 Kor 11:23-27).

As jy aan die nagmaalstafel gaan aansit, moet jy seker wees dat die opgestane en lewende Verlosser jou lewe regeer. Dit is alleen moontlik as jy sy heerskappy aanvaar en jou opnuut aan Hom toewy, sodat jy die sekerheid van ewige lewe in jou hart koester. Dan sal die nagmaal vir jou geseënd wees.

Uit: 'n Rusplek langs die Pad, deur Solly Ozrovech (met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy), (aangepas).

* Aanhaling uit: Die Navolging van Christus, deur Thomas à Kempis (ingevoeg).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css