Die Weg

 

Die belangrikste woorde

“Wees waaksaam, staan vas in die geloof, wees manmoedig, wees sterk! Laat alles by julle in liefde geskied.” - 1 Korintiërs 16:13-14.

Van alle woorde wat gesê word, is die belangrikste gewoonlik dié wanneer daar afskeid geneem word. Dít is dié dinge wat die swaarste op jou hart lê en wat jy baie graag wil onderstreep. Dit is woorde wat deur die ontvanger onthou en saamgedra moet word. Dit is ook hoe ons hierdie woorde aan die einde van Paulus se brief aan die Christene in Korinthe moet verstaan.

In sy lang brief het hy op 'n besondere manier die gemeente (en die kerk deur alle eeue) onderrig oor wat God deur Jesus Christus aan ons gegee het: genade en vergifnis, vrede en hoop. Dit is dié belangrike dinge wat deel van ons daaglikse lewe moet vorm. En verder dat daar niks groter is as die liefde, en spesifiek die liefde van God wat alles omvat nie. Paulus skryf oor ons hoop op die opstanding en die nuwe lewe by God.

Aan die einde van sy brief maak hy sy hart weer wyd oop. Dit is die belangrikste vir hom: dat ons vas sal bly staan in die geloof en om in alles die liefde voorop te stel. Dit is die ware bewys dat ons navolgers van Jesus Christus is. Alles wat ons doen, moet deur hierdie liefde gelei word.

Dr Roland Werner in Neukirchener Kalender 2020.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css