Die Weg

 

Hoop en bemoediging in moeilike omstandighede

Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie; en al sien julle Hom nie nou nie, glo julle in Hom en jubel julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof, naamlik die verlossing van julle siele.” - 1 Petrus 1:8-9 (direkte vertaling).

Ons het maar almal hoop en bemoediging nodig. Te meer so die verstrooide gelowiges in Klein-Asië aan wie Petrus sy eerste brief gerig het (vers 1): klein groepies mense wat ter wille van hul geloof onderdruk en vervolg is, en in uiters moeilike omstandighede geleef het. Hulle het hul hoop gevestig op Jesus Christus wat uit die dood opgestaan het, en wat deel gehad het aan die vervolging, smart en ellende van hierdie wêreld. 

Die boodskap van Petrus aan hierdie verstrooides is ook die boodskap aan ons vandag. Wie in Jesus Christus glo, wat in noue gemeenskap met Hom leef, gaan 'n nuwe lewe tegemoet. Ons kan nou reeds uitsien na 'n uitnemende en onbeskryflike toekoms saam met Hom.

'n Blik op die ewigheid verwyder egter nie die tragiek van ons huidige lewensomstandighede nie, maar help tog om moeilike omstandighede te verduur. Ons leef in die blye verwagting op die goeie dinge wat ons van God sal ontvang – dit is 'n kragtige besieling vir elke nuwe dag! Om hierdie sekerheid te hê, selfs in die mees neerdrukkende situasies; om innerlike vreugde en vrede en vertroue in God te hê, is 'n voorspel tot die ewige saligheid wat wag.

Andreas Fink in Neukirchener Kalender 2020
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css