Die Weg

 

Bo ons begrip

Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is Hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het Hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur Hom glo julle in God wat Hom uit die dood opgewek en aan Hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig.” - 1 Petrus 1:18-21.

Vra jy vir mense wie Jesus Christus is en wat Hy vir hulle beteken, mag jy in die meeste gevalle die volgende hoor: Hy het vir die mense gepreek, Hy het wondere verrig, Hy het mense genees; Hy is onskuldig gekruisig, Hy het uit die dood opgestaan, en Hy is ons Verlosser en Saligmaker.

Maar ons kan Christus nie beperk tot dit wat hierbo staan nie. Petrus sê vir ons in die aangehaalde teks, dat Jesus Christus deel is van 'n veel groter bestel wat voor alle tye deur God bepaal is. Ook Johannes sê van Hom: “In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie.” (Joh 1: 1-3). En verder: "Die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe. Hy wás in die wêreld – die wêreld het deur Hom tot stand gekom – en tog het die wêreld Hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense Hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.” (Joh 1:9:12). Dan ook: “Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.” (Joh 1:14). Jesus Christus - die Woord van God!

As Persoon is Hy van altyd af, ja vóór die skepping van die wêreld. Christus word verbind met die skepping, met die belofte aan Abraham (Gen 22:15-18), met Moses en die uittog uit Egipte (Heb 11:26-27), met die uitverkiesing van Israel (Eks 6:6-7; Eks 19:5-6), en die belofte aan Dawid (2 Sam 7:16). In die laaste hoofstuk van die laaste boek in die Bybel lees ons wat Christus oor Homself sê: “Kyk, Ek kom gou! Ek bring die loon saam met My om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die Einde.”(Openb 22:12-13).

Dit is 'n groot geheimenis wat hier ter sprake kom, en wat ons nie met ons verstand kan omvat nie. Dit dring ons om met ontsag te dink aan God se plan met die skepping en veral met ons. 'n Mens kan of met ongeloof daarna kyk, of net verwonderd staan oor die diepte en omvang van die rykdom en kennis van God soos dit in Jesus Christus aan ons geopenbaar is (Hans Georg Filker in Neukirchener Kalender 2020) .

“o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë! Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees?“ (Rom 11:33-34; 53-vertaling).

“Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang het. Ek bid dat Hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid sal skenk:

Om deur sy Gees met krag na die innerlike mens versterk te word;
om Christus deur die geloof in julle harte te laat woon,
terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is,
sodat julle volledig in staat mag wees
om saam met al die heiliges tot die besef te kom van
die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte,
ja, om die liefde van Christus te leer ken wat alle begrip te bowe gaan,
sodat julle gevul mag word met al die volheid van God.
” (Ef 3:14-19; direkte vertaling).

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css