Die Weg

 

Geloof en ons doel in die lewe

Julle, daarenteen, is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.” - 1 Petrus 2:9.

Wat bring my geloof in Christus vir my in die sak? Bestaan God werklik as ons kyk na alles wat in die wêreld gebeur? Vir die ongelowige wêreld is sulke vrae geregverdig. En dit vra baie van gelowiges om vertrouensvol op hierdie vrae te antwoord, want selfs hulle kan soms oor hul godsdiens begin twyfel.

Aanvanklik wanneer 'n mens hom na God wend, staan die ontmoeting met Christus en sy verlossingswerk voorop. Maar op die lange duur kom daar tog die vraag na eie gewin te voorskyn. En dit word veral veroorsaak deur die leer van die welvaartsgodsdiens waarby predikers die Christelike godsdiens aanbied as 'n weg tot wêreldse sukses en voorspoed. Maar dan kom die lewenskrisisse en die geloof begin verflou. Geloof kwyn wanneer dit net om homself draai. 

Wanneer 'n mens egter in gemeenskap met God en met ander gelowiges leef, ontvou die geloof en word dit driedimensioneel. Hier word die ruimte waarin jy leef en beweeg met ander Christene gedeel. Petrus noem hierdie ruimte 'n geestelike huis van lewende stene (vers 5), waarvan Jesus Christus die hoeksteen is. Elkeen ontvang en gee, en word 'n steun vir die ander, veral wanneer die storms van die lewe aan alles ruk en pluk en die vrae van “hoekom” en “waarom” al hoe meer intens raak.

“Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is.” (1 Pet 2:5).

Waarom glo ons? Nie net sodat ons iets daaruit kan ontvang nie. God het ons gekies om deel van sy huis te wees. Dit is ons doel in die lewe.

Andreas Föhl in Neukirchener Kalender 2020 (aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css