Die Weg

 

Troos in lewe en in sterwe

En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.” - Openbaring 21:3-4 (53-vertaling).

Die Bybel bring vir ons die boodskap van verlossing en is vir ons dié troosboek in lewe en in sterwe. Die troos is daarin geleë dat ons ten alle tye die eiendom van Jesus Christus ons Saligmaker is.

God se Woord is ons enigste bron van kennis aangaande die ewigheid. Vir die gelowige bied dit 'n bemoedigende insae in die eindtyd en die ewige lewe. Oor die lewe hierna spreek die Woord van God in profetiese taal - soos in Esegiël en Daniël - of in profetiese-digterlike beeldspraak, soos die Openbaringboek. Ook die Here Jesus gebruik beeldspraak as Hy oor sy wederkoms en die hiernamaals praat (Mat 24 en 25 ).

In Openbaring 21 word 'n beskrywing gegee van die heerskappy van die Heerser oor die hemel en aarde ná die laaste gerig. Daar word onder andere van twee beelde gebruik gemaak om die koms van die nuwe hemel en die nuwe aarde te skilder.

Die eerste is 'n beeld uit die treklewe van Israel na hulle uittog uit Egipte: “Kyk die tabernakel van God is by die mense en Hy sal by hulle woon.” Deur hierdie beeld word God se nouste gemeenskap met sy volk beskryf. Soos Hy tydens die omswerwing van die Israeliete Homself in die tabernakel geopenbaar het, so sal Hy in die aanstaande bedeling by sy geestelike Israel woning maak.

Die tweede beeld toon vir ons die volkome vreugde in die nuwe Jerusalem teen die agtergrond van die smarte en ellende van hierdie lewe. Trane, droefheid en geween sal dáár iets van die verlede wees. Bowenal sal die sonde, die oorsaak van alle droefheid en gejammer, uitgewis wees. Met die beeld van die afvee van die trane beloof God ons innerlike herstel en troos in 'n ongestoorde gemeenskap met Hom.

Ons sal, in lewe en in sterwe,
Gods eiendom vir altyd wees;
ons sal wat Hy beloof het, erwe,
verseël deur die Heil'ge Gees.
Hy is die waarborg ons gegewe,
die eerst'ling van die volle som;
ons sal die reddingsdag belewe -
die gloriedag van God, wat kom.

Uit: My Tye in U Hand, deur ds H C de Wet
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css