Die Weg

 

Om vir ander tot heil te wees

“Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.” - Mattheus 5:16.

Dit dien tot heil van ons omgewing as ons werklik soos wedergebore mense leef. Immers, in God se Ryk is daar geen plek vir egoïsme, eer- of heerssug, ydelheid of gierigheid nie. In God se ryk honger en dors 'n mens na geregtigheid vir jouself en ander, na barmhartigheid en sagmoedigheid, na ootmoed en vrede, en na vergewingsgesindheid in diens aan God en die naaste (Mat 5 vanaf vers 6).

Waar Jesus Christus, en nie óns met ons verdorwe harte nie, die seggenskap het en besluite neem, dáár skyn die lig in die duisternis en daar is óns die sout waarmee die voortwoekerende verrotting op hierdie aarde gestuit kan word. Dit kan ons alleen verstaan as ons wedergebore navolgers van Jesus Christus is; die bereidheid om Hom te volg. Maar op hierdie weg moet ons baie leer, want ons dwaal telkens maar net weer af. Ons leer voortdurend tot ons laaste asemteug. Ons navolging is só gebrekkig, dat ons hoe langer hoe meer tot die besef kom hoe onmisbaar die genade van Jesus Christus is om ons staande te hou.

Maar na mate ons Hom navolg, verkry ons die saligheid (Mat 5; 53-vertaling) omdat ons die weg van die ewige lewe bewandel. En namate ons Hom volg, versprei ons die lig. Die mense moet kan sê: daar is iets daarin om dissipel van Jesus Christus te wees. Ons straal dan 'n lig uit en staan nie in die weg vir andere om na Jesus Christus te kom nie.

Ons moet nooit vergeet nie dat die wêreld met Jesus kennis maak deur ons lewenshouding. Hoe lyk ons lewens? Kan dit ander mense jaloers maak? Ons is die visitekaartjie van Jesus. Hoe  sien ons daaruit? Vuil en besmeer, sodat die naam van Jesus byna nie ontsyfer kan word nie? Of staan óns naam eerder helder daar bo-oor gedruk? In beide gevalle staan ons in die weg van ander en is ons daaraan skuldig dat ander nie tot die vryheid in God se Ryk wil kom nie.

Ds J Overduin in Bevrijding:Bijbels dagboek
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css