Die Weg

 

Ons werklike burgerskap

Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God.” - Kolossense 3:1.

Ons as Christene het 'n dubbele burgerskap: 'n hemelse en 'n aardse. Die belangrikste hiervan is die hemelse burgerskap. En dit is juis ons hemelse burgerskap wat ons beter aardse burgers maak. 'n Christen maak immers sy keuses op grond van ewigheidswaardes en nie op grond van die tydelike, verbygaande waardes nie. Die verhaal van Abraham en Lot (Gen 13:10-13) is 'n sprekende voorbeeld. Lot het die waterryke dele van die Jordaanstreek gekies en Abraham moes tevrede wees met wat oorgebly het. Lot het aan homself, sy eie belange en die aardse welvaart gedink, en het uiteindelik alles verloor. Moses weer het nie die Farao se geld, paleis en plesier gekies nie, maar vir God en sy volk, omdat hy geestelik iets blywend gekies het: die hemelse (Heb 11:24-26).

“Want wat sal dit ‘n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly?” (Mark 8:36; 53-vertaling).

“Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as Verlosser verwag.” (Fil 3:20).

Ons karaktereienskappe as hemelse burgers:

As hemelse burgers is ons name opgeskryf in die boek van die lewe. Dit waarheid hiervan sien ons regdeur die Bybel. (vgl Eks 32:32, Ps 69:28, Jes 4:3, Eseg 13:9, Dan 12:1, Luk 10:20, Open 3:5, Open 13:8, Open 17:8, Open 20:12, Open 20:15, Open 21:27).

Ons praat 'n hemelse taal. “Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig; en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord.” (Kol 4:6).

Ons gehoorsaam hemelse wette. Die Here Jesus het gesê: “Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.” (Matt 7:21)  (vgl ook Rom 12:2, Tit 1:16, Jak 1:21-26).

Ons is lojaal aan die hemelse saak. Die kruis van Jesus Christus is die tema van die Bybel: Jesus wat aan die kruis vir ons sondes betaal het, wat gesterf het, begrawe is en opgestaan het, en wat na die hemel opgevaar het. Hy sit aan die regterhand van God die Vader en het vir ons plek berei. Dit is waarvan ons moet getuig en oor moet praat. Ons is lojaal aan God vir dít wat Hy vir ons in en deur Jesus Christus gedoen het, en wat deur die Heilige Gees in ons harte bevestig is. “Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My uitspreek, vir hom sal Ek My ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat My voor die mense verloën, sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemel is.” (Matt 10:32-33).

Ons kyk altyd op na die Here van die hemele. “Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as Verlosser verwag. Deur die krag waarmee Hy alles aan Homself onderwerp, sal Hy ons nederige liggame verander om soos sy verheerlikte liggaam te wees.” (Fil 3:20-21).

Ons lewe voluit op die aarde en geniet alles wat God aan ons gee, maar ons verwag Jesus Christus wat enige tyd kan kom. Dit is ons uiteindelike doel: om vir ewig by God te wees.

Ds Gerrit Kruger (verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css