Die Weg

 

Ewige vrede

En Hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek vir magtige nasies tot in die verte; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie.” - Miga 4:3.

Behalwe vir die hebsug van magsugtige heersers, droom die mensdom al baie lank van vrede - ware en egte vrede tussen volkere en mense! Dit is egter iets wat nie deur mense tot stand gebring sal kan word nie.

Miga gee, te midde van sy profetiese aankondiging van die naderende oordeel van God oor sy volk, 'n beskrywing van die komende Koninkryk van Vrede. Dit sal wonderlike tye wees wanneer al die nasies na Jerusalem kom om na God se wil te vra om hulle lewens daarvolgens in te rig.

Die mensdom uit homself kon nog nooit en sal ook nooit sover kom om wêreldvrede te bewerkstellig nie. Hoeveel mense het hulle nie al daarmee bemoei nie: 'n mensgemaakte vrede buite die Drie-enige God in die naam van menseregte! Maar ten spyte van al die pogings om vrede te vestig, het die vrede net verder weggewyk. Ons hoor van die oorloë en sien die gevolge van oorloë waar mense wêreldwyd op die vlug is. Die wêreld wag nog steeds om te sien wie regtig die mag het om ewige vrede te bewerkstellig.

Maar ons weet uit die Woord dat Christus eers moet terugkom vir die finale oordeel. Dán sal Hy die nuwe skepping tot stand bring waar ewige vrede tussen almal sal heers. Net húlle wat getrou bly aan Christus en uit Hom leef sal deel hê aan hierdie Koninkryk van Vrede wat aan die kom is. Christus het Homself immers aan die kruis van Golgota gegee, sodat ons sy vergifnis kan ontvang en vrygemaak kan word van die las van die sonde.

Al leef ons tans in 'n donker wêreld van onvrede en haat, kán ons nou reeds in ons harte die vrede ervaar van die nuwe daeraad. “Die nag is byna verby; dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis; laat ons die wapens van die lig opneem” (Rom 13:12) “En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor ons harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.” (Fil 4:7).

-dw-

(Met erkenning aan Neukirchener Kalender 2020).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css