Die Weg

 

Wat ware lewe beteken

Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.” - Galasiërs 2:20 (53-vertaling).

In hierdie teks verskyn twee woorde wat belangrik is: die een is die woordjie “lewe” en die ander is die woord “Christus”. Paulus verbind die woorde met mekaar. Ja, dis die ware lewe wanneer ons lewe verbind is met Christus.

Baie mense soek na die ware lewe. Die onstuimige jongmens vra: Waarvoor leef ek? Die afgetakelde grysaard sug: Is die lewe die moeite werd? Ja, die ware lewe - hoe vind ons dit?

Die Grieke in Paulus se tyd het dit gesoek in die kuns en kultuur en vermaak. Die Griekse filosoof Epikurus (341-270 vC) se leuse was: Laat ons eet en drink en vrolik wees, want môre sterf ons. Die Jode het die ware lewe gesoek by Moses en sy wet deur selfverlossing in 'n egosentriese lewenstyl. So doen baie van hulle dit nog. Paulus soek dit dieper. Hy sê: “Ek is met Christus gekruisig.”

Die oorsprong van die ware lewe lê buite jouself. Dis 'n lewe uit die geloof in Christus wat Satan, die mensemoordenaar, oorwin het en die lewe kom herstel het. Daarvoor moes Hy in die dood ingaan saam met moordenaars. Maar Hy is die Lewensvors wat die dood oorwin het.

Waarin bestaan die ware lewe? Paulus sê: “Christus leef in my.” In die egte lewe is ek nie die middelpunt van my bestaan nie, maar wel Christus. Hier lê die geheim van onuitblusbare lewensvreugde. In Christus is ons nuut gebore. 'n Nuwe glans val oor ons lewe. Ons lewe word uitgelig bo die sinloosheid van 'n blote bestaan.

Maar aan God die dank! Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei Hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur dié bereik wat gered word, sowel as dié wat verlore gaan. Vir dié wat verlore gaan, is dit 'n doodsreuk wat dood bring; vir dié wat gered word, is dit 'n lewensgeur wat lewe wek.” (2 Kor 2:14-16).

Buite Christus is die mens 'n lewende lyk, waarvan die lykwalms sy lewensatmosfeer vul.

Hoe is die atmosfeer in ons huis? Is dit die ék wat die belangrikste is, of is dit Christus?

Dr B Duvenhage in Tel die Sterre (aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css