Die Weg

 

Om in Christus te wandel

Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom, gewortel en opgebou in Hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging.” - Kolossense 2:6-7 (53-vertaling). 

Dit sal duidelik uit ons lewens sigbaar wees as ons werklik deel het aan Christus, as Hy in ons woon, as ons in geloof met Hom wandel. Om te “wandel” beteken om aktief besig te wees. Ons godsdiens moenie tot ons slaapkamer beperk of in 'n laai gebêre word nie. Dit moet prakties en sigbaar uitgeoefen word. As ons in Christus wandel, tree ons op soos Christus sou optree; want Christus is in ons: in ons hoop, ons liefde, ons vreugde, en in ons lewe weerspieël ons die beeld van Jesus Christus, sodat mense sal sê: “Hulle is soos die Meester.”

Om te wandel beteken om te beweeg. Jy beweeg van genade tot genade; jy beweeg vorentoe sodat jy tot “die volle versekerdheid van insig kan kom om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is.” (Kol 2:2-3; 53-vertaling). Om te wandel beteken om voort te gaan, om aan te hou. Jou hele bestaan moet in Christus wees. Hoeveel Christene dink dat hulle net soggens en saans in die teenwoordigheid van Jesus Christus behoort te verkeer, terwyl hulle dan die hele dag hul harte aan die wêreld gee? Dít is nie lewe in Christus nie. Ons moet altyd met Hom wees, in sy voetstappe volg en sy wil doen.

Om te wandel impliseer ook 'n gewoonte. Dit is 'n daaglikse gewoonte in die voortdurende gang van die lewe. As ons soms in Christus se teenwoordigheid verkeer, maar Hom deur die dag vergeet, dan verloor ons ons greep en ons houvas op Hom. As dit daarenteen 'n gewoonte is, is dit volkome deel van ons lewens. As dit nie 'n gewoonte is nie, dan wandel ons nie in Hom nie. Ons moet in Hom bly, aan Hom vashou en Hom nooit verlaat nie.

Dit wil sê, “deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons.” ( Hand 17:28).

Charles H Spurgeon
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css