Die Weg

 

Die Gees as waarborg van wat kom

Maar Hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het.” - 2 Korintiërs 1:22 (53-vertaling).

'n Onderpand is 'n som geld wat vooruitbetaal word as waarborg om 'n koop te beklink of 'n ooreenkoms te bekragtig.

Waar daar 'n onderpand is, sal daar meer volg, meer van dieselfde soort. Toegepas op die Gees van God beteken dit, dat wat ons ontvang het van die Gees, nie die einde is van wat  God sal gee nie. Dit is 'n belofte dat veel groter dinge sal volg. Wat ons het, is maar die eerstelinge van die Gees. Dis 'n aanduiding en borg van wat sal wees, maar gee geen bepaling van die omvang daarvan nie.

In Efesiërs skryf die apostel: “In wie julle, nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.” (Ef 1:13-14; 53-vertaling).  Daar wag dus vir ons 'n erfdeel. Sy Gees maak ons kinders; as ons kinders is, is ons erfgename, erfgename van God, mede-erfgename met Christus. Wat is hierdie erfdeel waarvan die Gees die onderpand is? Niemand kan sê nie. ”Wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet” (1 Kor 2:9). Al kan ons nie sê wat dit is nie, dít kan ons sê: ”Die Gees is die onderpand daarvan.

Ons hele lewe is gerig op 'n toekoms. Elke krag wat ons ontwikkel, elke vermoë wat ons verwerf, elke gesindheid en ideaal wat ons koester, is 'n onderpand van een of ander ding in daardie toekoms. Iemand leer 'n ambag totdat hy 'n meester daarin is. Dis sy onderpand vir gereelde werk, goeie besoldiging en miskien rykdom. Elke aanleg wat ons ontwikkel, is 'n onderpand, omdat dit ons geskik maak en toerus vir een of ander besondere werk of loopbaan.

Die Gees van God is 'n onderpand van 'n erfdeel wat onvervals, onbesmet en onsterflik is. Stem die toerusting wat ons vir hierdie lewe verwerf het, ooreen met daardie erfdeel? Is daar 'n onderpand in van onsterflikheid, of hou dit maar net 'n onderpand in vir die verbygaande dinge van die wêreld? 'n Heeltemal ander toerusting is nodig vir die erfdeel van God. Dit kan net geskied deur die onderpand van die Gees, waardeur God diegene wat aan Hom behoort, verseël en hulle deelgenote maak van die goddelike natuur.

As ons so volmaak in die Gees kon lewe soos Jesus, of selfs soos Paulus, sal ons seker weet dat ons 'n onderpand het van onsterflikheid en sal ons so seker wees van die hemel as wat ons is van die getrouheid van God aan Sy beloftes.

Uit: Aanbid God, deur ds PJ Viljoen.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css