Die Weg

 

Om op hoë ouderdom nog steeds vrug te dra

Die gryse ouderdom word deur sommige mense gesien as die tyd waar die lewe agter jou lê, waar jy geen bydrae tot die samelewing meer kan maak nie. Vir ander is dit net 'n toestandsverandering waar die liggaamskragte afneem, maar die geesteskrag die geleentheid kry om te bloei. Laasgenoemde was ook die siening van die volgende bekendes toe hulle reeds op hoë leeftyd was:

Die Duitse skrywer/digter/filosoof Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) het gesê: “om oud te word is om 'n nuwe werk te begin.” Die Italiaanse skilder Titiaan (1487-1576) was al in sy tagtigs toe hy gesê het dat hy sy ambag nou eers begin bemeester het.

Alles kom neer op ons vermoë om te kan verander. “Solank ons kan groei en ryp word, word ons geen grysaards nie.”(Th Bovet).

Die vermindering van ons kragte en ons liggaamlike vermoëns is geen neerlaag nie, maar 'n nuwe oplewing. As ons dit só sien dan verander die voorstelling van 'n vermoeiende, harde, vervloekte ouderdom in 'n beeld van sagaardigheid, goedhartigheid, genoegdoening, moed en werklus” (Jacob Grimm).

Die ouderdom suiwer en verwek – of dit laat ons versteen” (Maria von Ebner-Eschenbach).

Wie nie die wysheid van sy jare besit nie, dié moet verseker die vloek van sy ouderdom dra” (Voltaire).

Dit is slegs 'n kleingeestige gemoed wat nie groei nie, 'n ruim hart word altyd groter; die jare maak eersgenoemde klein, maar maak laasgenoemde wyd en diep” (Jean Paul).

Ja, het ek nou tagtig jaar oud geword dat ek steeds dieselfde sou dink? Ek streef veel eerder daarna om elke dag iets anders en nuuts uit te dink sodat ek nie irriterend [vir ander mense] word nie. 'n Mens moet homself steeds verander, vernuwe en verjong om nie te verstar nie.” (Goethe).

Groot prestasies kan op elke leeftyd gelewer word. Titiaan het tot sy dood geskilder. Michelangelo het die berekeninge vir die koepel van die St Petrus basilika gemaak toe hy 72 was. Voltaire het sy mees spirituele en skerpsinnige briewe tussen sy sestigste en tagtigste jare geskryf. 'n Baie bekende figuur in die huidige tyd, Vera Lynn, het op 92 die eerste plek in die Britse albumparade behaal. Sy is onlangs in die ouderdom van 103 jaar oorlede.

Alhoewel die degenerasie van die liggaam nie onafwendbaar is nie, kan 'n mens nog tot op 'n baie hoë ouderdom 'n bydrae tot die samelewing lewer. Solank as 'n mens nog vir jouself 'n toekoms sien en hulp aan ander verleen, solank sal jy die geestelike krag daartoe ontvang.

Daar is dus geen rede waarom ons moet voel dat ons al hoe meer waardeloos word soos die jare toeneem nie. Die omgekeerde is juis waar, want dit is die jare waarin ons baie vrugte kan dra in God se koninkryk. “Die regverdige sal groei soos ‘n palmboom; hy sal opgroei soos ‘n seder op die Líbanon. Geplant in die huis van die HERE, sal hulle groei in die voorhowe van onse God. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees, om te verkondig dat die HERE reg is, my rots” (Ps 94:14-16; 53-vertaling). Die geheim lê daarin om die Here met jou hart en siel te dien.

-dw-

(Aanhalings uit: Waarheen leven wij?, deur dr Th Bovet.)

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css