Die Weg

 

Is jy 'n brief van Christus?

“Dit is tog duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op klip nie maar op die harte van mense.” - 2 Korintiërs 3:3.

Korinte was die hoofstad van die Romeinse provinsie Agaje en ook 'n baie belangrike hawestad. Soos in die hedendaagse groot stede het alles om geld en mag gedraai. Onsedelikheid, wat veral met afgodery verband gehou het, was aan die orde van die dag. Daarby was die persoonlike ego, wêreldse genietinge en 'n gesmag na nuwe opwinding voorop in die mense se gedagtes. Inwoners van hierdie stad was onder groot druk om hulle by die verdorwe kultuur van die stad aan te pas, en hul lewens het die onbeteuelde lewensbeskouing weerspieël. Maar hoe kleurvol en vooruitstrewend die stad Korinte ook al was en hoe feestelik dit daaraan toegegaan het, was hulle tog onvergenoegd. Hulle het net geleef vir die hede: “laat ons eet en drink, want môre sterf ons!” (1 Kor 15:32).

Dit is teen hierdie agtergrond dat Paulus die Christene daar 'n “brief van Christus” noem. Hul geloof in Jesus Christus en die geestelike krag wat hulle deur die Gees van God ontvang het, moes hulle onderskei van die res van die samelewing. Dit moes sigbaar wees in hulle onderlinge gemeenskap met mekaar, in 'n lewe van liefde en eensgesindheid.

Dit geld ook vir ons. Ons is nie navolgers van Christus ter wille van onsself of ons eie eer nie. Ons is Christene om eer aan God te betoon wat ons uit genade as sy kinders aangeneem het. Kan die mense dit in ons lewens lees?

'Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eenstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het: “Ek sal onder hulle woon en wandel, en Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees.”' (2 Kor 6: 14-16).

-dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css