Die Weg

 

Die hand van God in jou lewe

(Vervolg op die vorige)

Daar is wel vele goeie en welwillende hande in hierdie wêreld. Die hande van 'n moeder, 'n liefdevolle man of vrou, 'n hegte vriend.

Maar .... dit is menslike hande. En die hande is so swak. Hulle kan nie ver reik nie.  By smartlike verdriet, verpletterende skuld, die onafwendbare dood, God se regverdige oordeel - en nog baie ander dinge waarmee elke mens vroeër of later te doen kry – dáár kan hierdie hande van weinig hulp wees. Ook nie die sterkste, kundigste, magtigste en liefdevolste hande nie.

God steek sy wonderhand uit na die mens wat “hande” kortkom. Vir Elia was God se hand in die vorm van 'n engel. In die woestyn het hierdie hand vir Elia brood en water gegee. En dit is al baie. Maar as jy die uitgestrekte hand van God volkome in sy volle heerlikheid wil sien, dan moet jy in die krip van Bethlehem na die klein handjie van Maria se kind kyk. As jy dit wil glo: dít is God se hand. Ja, maar nog meer! Gaan maar na Golgotha en kyk na die vasgespykerde hande van ons Here Jesus aan die kruis. Dit is die hande waarmee God ons te hulp kom.

Hierdie hande reik na die diepste weggesinkte, die hopeloos verlorene, na almal wat in moedeloosheid en wanhoop lê. Na elkeen wat alle hoop opgegee het en nie verder kan of wil lewe nie. Ek verkondig aan jou die uitgestrekte hand van God wat Hy in Christus Jesus na jou uitreik. O, rig op jul hoofde armes, bedroefdes en blindes. In jou eensame, moordende, slegte nagte is Hy naby jou. Al loop jy soos Elia van God af weg die woestyn in, kom Hy na jou toe. Jy maak jou hand los uit dié van God, maar Hy gryp jou met sy deurboorde hand in 'n liefdesgreep vas – met 'n liefdesgreep wat nooit laat los nie. Nee, Hy wil nie hê dat jy moet sterf nie. God wil hê dat jy moet leef!

(word vervolg)

Uit: De Stem achter U, deur ds Gabe van Duinen.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css