Die Weg

 

God skenk nuwe krag

(Lees saam met die vorige)

Daarop gaan hy lê en raak onder ‘n besembos aan die slaap; en kyk, daar raak ‘n engel hom aan en sê vir hom: Staan op, eet!  Toe hy opkyk, was daar aan sy koppenent ‘n broodkoek, op warm klippe gebak, en ‘n kruik water. En hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die HERE het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê: Staan op, eet; anders is die pad vir jou te veel.” - 1 Konings 19:5-7 (53-vertaling).

Elia kan nie meer verder nie. Hy voel asof hy die einde van sy lewensweg bereik het. Hy is klaar met die lewe. Ook van God verwag hy niks meer nie. Die enigste ding wat Elia nog van God vra, is dat Hy hom maar laat sterf. “Dit is genoeg, neem nou my siel weg, HERE”. Laat my sterf, maak nou maar 'n einde aan alles.

Maar God maak nie 'n einde daaraan nie. Inteendeel! God maak 'n nuwe begin. Elia mag nie tou opgooi nie. Elia het nie die laaste sê oor sy lewe nie. Dit lê by God en Hy alleen mag sê wanneer Elia se tyd verby is. Maar nie nou al nie. God het Elia nog nodig. Daar is nog belangrike take wat op Elia wag. Elia is nog nie klaar nie. Hy mag nog nie rus nie. Hy mag nog nie sterf nie. Die engel van die HERE sê twee keer vir hom: “Staan op, eet!” Daardeur wek God hom uit sy verkeerde rus. Die engel maak hom wakker. Elia, die gebroke Elia, die man wat aan die einde van sy kragte was en gedink het dat hy genoeg gedoen het, moet opstaan en voortgaan “Staan op!

Daar kan dinge in die lewe gebeur wat dit vir ons byna onmoontlik maak om voort te gaan. In die Japannese doodskampe het ek dit in die verskriklikste vorm meegemaak. Ek het nie geweet dat mense in so 'n groot ellende kon wegsink nie. En tog - ook daar het die engel ons aangeraak en gesê: “Staan op!”  Ook daar het God aan ons gesê: “Julle moet!” In die dood moes ons “lewe”. Ter wille van ons vrouens en kinders van wie ons nie geweet het of hulle nog leef nie. Vir die kamp met sy ontsaglike geestelike honger. Nêrens het God vir ons 'n heerliker taak gehad as juis toe en daar nie, daar waar ons gedink het dat alle werk vir ons verby was. “Staan op!

(word vervolg)

Uit: De Stem achter U, deur ds Gabe van Duinen

(Ds Gabe van Duinen was 'n gevangene in die Japannese doodskampe gedurende die Tweede Wêreldoorlog)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css