Die Weg

 

Om van swaarde pikke te smee

En Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie.” - Jesaja 2:4 (53-vertaling).

Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.” - 1 Korintiërs 2:14.

Die natuurlike mens loop met 'n swaard en spies in die hand. “Maak klaar vir oorlog as jy vrede wil hê," sê die magtiges van hierdie wêreld. Daarom pas só baie mense al hul kennis en vernuf toe om die vreeslikste oorlogswapens te skep.

Die natuurlike mens word beheer deur sy eie selfsug. Selfsug sal miskien nie so ver gaan om die een wat in sy pad staan met die swaard dood te maak nie, maar hy sal ongetwyfeld nie die swaard trek om 'n ander te beskerm nie, of om die persoon wat deur die swaard van 'n ander geval het, op te help nie. Dit sien ons in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan (Luk 10:25-37).

Ons sien die talle gewondes langs ons lewensweg. Miskien is onsself nie verwond nie, maar tog dra ons binne ons die gesindheid van die swaard. Daarom kyk ons maar liefs anderpad. Want die natuurlike mens verdruk eerder as om op te help. Met die swaard in sy hart  verwens hy, vervloek en laster hy en weet nie om te seën nie. Haat dryf hom tot buitengewone kragsinspanning, maar liefde kan hom nie beweeg nie. Van nature is die mens nie lewensbeskermers nie, maar lewensverwoesters.

Hierdie swaard wil God omskep in 'n pik. Hy wil van ons mense maak wat nie langer verwoes nie, maar bou en veredel. Aan die begin van die menslike bestaan, toe Tubal-Kain geleer het om swaarde te maak, het sy vader, Lameg, die waansinnige, trotse taal van die swaard gepraat: “Kain sal sewe maal gewreek word, maar Lameg sewe en sewentig maal.”

Jesus het ons geleer om sewentig maal sewe keer te vergewe. Hy het ons ook geleer: ”Almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan." (Matt 26:52). 'n Mens het krag nodig om met die swaard te veg. Daardie krag neem Christus nie weg nie. Hy stuur dit net in die rigting van edeler, heilsamer arbeid. Die hand wat eers net gebruik is vir eiebelang, leer om te werk vir die medemens en vir God. Liefde neem die plek in van selfsug en haat.

Uit: Aanbid God, deur ds PJ Viljoen (aangepas).

Goeie Nuus: Die 2020 vertaling van die Bybel is voltooi en is nou beskikbaar by die Bybelgenootskap van SA. Dit sal amptelik op 29 November bekend gestel word.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css