Die Weg

 

By wie skuil jy?

Vir wie was jy bevrees en het jy ontsag gekoester, dat jy telkens lieg, en nie aan My gedink het nie, My nie ernstig opgeneem het nie? Is dit omdat Ek stilgebly het, en dit vir 'n lang tyd? Vir My het jy nie ontsag gehad nie. Ek self gaan getuienis aflê oor jou geregtigheid. En jou dade – dit sal vir jou van geen nut wees nie. Wanneer jy om hulp roep, moet jou klomp afgode jou maar red! Hulle almal – die wind sal hulle oplig, 'n luggie sal hulle wegwaai. Maar wie by My skuil, sal die land as erfdeel ontvang en my heilige berg in besit neem.” - Jesaja 57:11-13 (2020 vertaling).

Hoe lank sal God nog toekyk hoe mense mekaar vernietig? Hoe lank sal Hy stilbly as gewetenlose maghebbers net op selfverryking ingestel is en onverskillig staan teenoor die volk? Dit is die gedagtes wat by 'n mens opkom as jy die nuus lees. Dan wens jy dat God tog sal ingryp. Maar soms gebeur daar wel dinge wat duidelik laat blyk dat God nie maar net toekyk en swyg nie.

Binne ons gemeenskap is daar baie mense wat vergeet het van God, wat ander mense genadeloos uitbuit, die reg vir eie gewin verdraai en die swakkeres misbruik. Hulle verontagsaam die lewende God en het hul eie gode: rykdom, aansien, bedwelming, genot, plesier. En dan moet ons dit nie beskou asof dit net ander mense is nie. Laat ons onsself afvra agter watter “gode” ons nie ook heimlik aanloop nie.

Ons is nou in die Adventstyd waartydens ons die koms van Christus herdenk. Dit is die tyd om stil te word en te besin oor die lewe. En ons moet nie net dink aan die koms van Christus na die aarde nie, maar ook aan sy wederkoms! Dit is ook belangrik dat ons ons eie lewens aan die Woord van God sal meet. Is dit werklik so dat ons ons vertroue op God alleen stel? “Maar wie op My vertrou, sal die land beërwe en my heilige bergland in besit neem.” (Jes 57:13; 53-vertaling). Dit is goed as ons dit in gedagte hou!

O my siel, waarom onrustig?
En wat buig jy jou in my?
Waarom in Gods lof onlustig
as die vyand jou bestry?
Menigmaal het Hy jou druk
laat verwissel in geluk.
Hoop op God, in Hom weer rustig!
In sy lof sal 'k my verlustig.

Maar die HEER sal in my lewe
weer oordag sy guns gebied.
Ook deur donker nag omgewe,
sing ek nog my pelgrimslied.
Ja, ek lofsing in die nag,
want ek bly die HEER verwag;
my gebed sal opwaarts strewe
na die bronwel van my lewe. (Ps 42:3 en 5, beryming)

Uit: Neukirchener Kalender 2020 (aangepas)

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css