Die Weg

 

Die Kerk en die eindtyd

Toe is daar vir my 'n meetstok gegee wat soos 'n septer lyk, en daar is vir my gesê: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die mense wat God daar aanbid. Maar die voorhof, wat buitekant die tempel is, moet jy heeltemal uitlaat en dit nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is, en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.” - Openbaring 11:1-2 (83-vertaling).

Ons leef in moeilike tye, veral wat die Kerk van Christus betref. Dit wil lyk asof die Christendom sy krag verloor het. Dit is skrikwekkend om te sien hoe volke wat eens op 'n tyd sterk Christelike waardes gehandhaaf het, nou verval in wêreldse gelykvormigheid. Hier kan ons spesifiek kyk na die VSA. Met die opening van die VSA se 2021 Kongres (parlement) het 'n sekere Rev Emanuel Cleaver, van die United Methodist Church in Kansas City, Missouri, die openingsgebed soos volg afgesluit: “We ask it in the name of the monotheistic god, Bhrama, and the god known by many names and faiths. A man and a woman.” Die skakel na die video van die openingsgeleentheid word hieronder gegee. Kyk na die video, want in die transkripsie wat op die video volg, is Bhrama uitgelaat.

Tog moet ons nie skrik nie, want so is dit lankal reeds geprofeteer. God is die God van die geskiedenis. Sy doel is sy Koningsheerskappy. Die Kerk van Christus (ook die Gemeente genoem) is onderweg daarheen. In Openbaring word die Kerk van Christus ook die Bruid van Christus genoem, waar Christus self die Bruidegom is (vgl ook Matt 25). Daarom word die Kerk ook met die vroulike vorm aangespreek. Die Kerk/Gemeente is die eenheid en gemeenskap van Christen gelowiges.

Maar die Kerk vergeet al te maklik van haar posisie in die wêreld; sy maak haar gemaklik; sy raak aan die slaap. Haar taak is ten eerste om haar te laat geld as 'n lamp en wegwyser na die komende Ryk (Matt 25:1-13). Om in liefde en menslikheid te woeker met die talente wat aan haar toevertrou is (Matt 25:14-30); om die bose geeste die stryd aan te sê (Ef 6:12).

Ons kan die geskiedenis van die Kerk in dieselfde lig beskou as die lyding, kruisiging, opstanding en oorwinning van Jesus Christus. En by dit alles moet die Kerk nie vergeet dat sy 'n gas en vreemdeling op hierdie aarde is nie; dat sy op weg is na die nuwe Jerusalem; dat alles wat hier gebeur net 'n voorspel is tot wat gaan kom; dat die duiwels in alles 'n geleentheid soek om sewevoudig terug te keer (Matt 12:45). Dat God sy laaste woord nog nie uitgespreek het nie en dat ons “tussen die tye”, d.i. Christus se koms en sy wederkoms leef. Ons moet waak oor dít wat ons in Jesus Christus beloof is.

God herhaal daarby sy belofte dat Hy sy Kerk nie in die steek sal laat nie. Soos vóór die opening van die sewende seël die dienaars van die God verseël word (Openb 7:3), so word vóórdat die sewende trompet geblaas word, die Heiligdom gemeet. Dit is simbolies volgens die vorm van die tempel in Jerusalem, met sy Heilige en die Allerheiligste. Hierdie simboliese tempel waarvan Johannes praat is nie 'n tempel van stene nie, maar dit wys op die ware Kerk, die uitverkorenes, die nuwe volk van God wat geleer het om in gees en waarheid te aanbid (Joh 23-24). Hierdie tempel word gemeet voordat die einde kom, voordat die Antichris sy vernietigende werk gaan verskerp. Waarop dit neerkom is dat God sy uitverkore geloofsvolk bymekaar maak en verseël voordat die eindoordeel kom.

Daarmee is alles nie gesê nie. Die voorhof buite die tempel word nie gemeet nie. Die wêreld staan buite die Kerk. Daar is geen plek meer vir dié wat lou is van hart nie (Openb 3:16) - hulle bly buite staan. Die naderende einde bring skeiding. Die dwase maagde val af (Matt: 25:1-13). Die Kerk word kleiner. Net dié wat volhard bly oor.

Dit is nou die tyd vir besinning en selfondersoek: gaan ek werklik die Heiligdom betree, of dwaal my voete nog altyd net in die voorhof rond?

-dw-

Met erkenning aan Prof AJ Bronkhorst (Brussels) en ds CA Verhoog (Winsum).

Skakel na die opening van die 2021 Kongres - huis van verteenwoordigers van die VSA
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css