Die Weg

 

Stry onder die vaandel van die geloof

Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het.” - 1 Timoteus 6:12 (53-vertaling).

“Stry die goeie stryd” is die leuse bo die smal weg na die ewige lewe. Hierdie “goeie stryd” is 'n lewenslange stryd teen die magte van die verderf. Dit is die goeie en heilige stryd waartoe die krygsvolk van Jesus Christus opgeroep word. En die einddoel daarvan lê hoër as die doel van enige stryd wat ooit hier op aarde gestry is. Ons stry om vryheid: ons stry om vry te wees van sonde, om die ewige heil van ons siele, en om die verheerliking van die Naam van ons Here. Dit weeg swaarder as enigiets waarvoor hier op aarde geveg kan word.

Ons Aanvoerder, wat ons oproep tot die stryd en voor ons uitgaan, is niemand minder nie as Hy wat self ten bloede toe die stryd gevoer en oorwin het. Ons is deel van 'n keurkorps, die edelste uit alle volke oor die eeue heen; ons strydgenote is die kinders van God, die uitverkorenes en verlostes deur Jesus Christus, en in wie se harte die Heilige Gees werk. Niemand het dit nog ooit berou dat hy 'n stryder in die geledere van Jesus Christus was nie. Jesus Christus is self die borg van die erekroon vir húlle wat die stryd onder sy vaandel voer. En niemand word gekroon as hy nie tot die einde toe volhard het nie. “Bly getrou tot die dood toe, en Ek sal julle die lewe as kroon gee.” (Openb 2:10).

Hierdie goeie stryd, is 'n stryd deur die geloof. Dit is 'n stryd wat uit die geloof in Jesus Christus gebore is. En hierdie geloof gee die moed, die lus en die krag daartoe. Dit is 'n stryd waarvan die oorwinning verseker is op grond van God se eie beloftes. En die kroon op hierdie stryd is die ewige lewe. “Gryp na die ewige lewe”. Die ewige lewe: die einddoel vir hulle wat die lewe bo die dood verkies; die einde van alle stryd en bron van alle vrede.

Watter hoër strewe kan daar wees? Ons is geroep tot die ewige lewe!

Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het” (2 Tim 4:7-8).

Uit: Mijn Binnenkamer, deur ds D.J Kriel (aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css