Die Weg

 

O, stryd!

Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek.” - Romeine 7:19.

“Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak.” - Jakobus 3:17-18.

Wie van ons het nie al die swarigheid van binne beleef as jy iets moet doen wat jy wéét wat reg is, en dit tog nie wil doen nie? Daar kan verskillende redes wees waarom jy dit nie wil doen nie: liefdeloosheid, selfgesentreerdheid, eie gemak, aansien wat dalk verlore gaan, of 'n finansiële opoffering wat jy moet maak. Dit is effens anders as wat Paulus dit in Romeine 7 stel, want my sondige ék wil nie doen wat die regte ding is om te doen nie, en kom daardeur in opstand teen my gewete. En dit is juis wanneer 'n mens jou gewete wil stilmaak dat die innerlike spanning sy kop begin uitsteek.

Die grootste stryd wat die Christen het, is die stryd met sy eie sondige wil. Dit is die gevaarlike vyand in jou binneste, want dit druis in teen die groot gebod: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” (Matt 22:37-39). En dan word jou hart die slagveld van 'n geestelike rebellie van jou sondige menslike natuur teen die werking van die Heilige Gees. Maar wie deur die bloed van Christus en die werking van die Heilige Gees ‘n goeie gewete wil behou, sal die rebellie van die eie wil en begeertes onderdruk, en sal die salige genot van innerlike vrede ontvang wat ook uiterlik sigbaar sal wees. “Dit is soos ‘n koning en rebelle in een en dieselfde land. Die koning stem nooit saam met die rebelle nie, maar hy beheers hulle en vernietig hulle en behou so die vrede in sy land.” (Gulden Schat, deur CH von Bogatzky).

Laat jou dan nie lei deur jou eie wil nie. "Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig” (Ef 4:23-24).

Salig is die man of vrou wat in waarheid mag bid: “Laat nie my wil nie, maar U wil geskied”.

-dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css