Die Weg

 

Ons enigste bron van egte vrede

Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie” - Johannes 14:27.

Ons het almal ‘n behoefte aan vrede. Ons ken die vrede binne ‘n gelukkige huisgesin en 'n liefdevolle gemeenskap. Dan kan 'n mens saam met Job sê: “By my nes sal ek die asem uitblaas” (Job 29:18; 53-vertaling). So 'n vrede kan ons almal begryp, maar daar is 'n “vrede wat alle verstand te bowe gaan” (Fil 4:7). Dit is ‘n vrede wat te diep is om in woorde uit te druk. Dit is soos die dieptes van die oseaan wat onverstoord bly lê terwyl die storms aan die oppervlak woed.

‘n Mens kry iemand wat ly, wat altyd die strafste pyn moet verduur en voortdurende aandag verg, en tog 'n bron van krag is vir ander mense. Blydskap en Vrede waak soos twee beskermengele by daardie siekbed. Hoe sou jy dit verklaar? Laat die ongelowige en die spotter hierop antwoord! Hier is vrede wat alle verstand te bowe gaan - vrede wat uitgaan van die God van vrede.

Die vrede van God is die vrede van die goddelike natuur - die kalmte wat daar woon in die hart van die God van vrede. Dit was hiervan wat Jesus gepraat het toe Hy gesê het: “My vrede gee Ek aan julle”; want sy eie wese was gedurende sy aardse loopbaan vol daarvan. “En mag Hy, die Here van die vrede, julle altyd vrede gee op allerlei wyse!” (2 Tess 3:16).

Daar is baie dinge wat ons van ons vrede kan beroof. Die bekommernisse oor die politiek en die ekonomie, die optredes van onopregte mense, huweliksprobleme, werkloosheid, sondes uit die verlede wat ons probeer wegsteek en nie bely nie, ons selfsugtige eiewilligheid ......, Agter hierdie onvrede moet ons die werking van die duiwel sien. Daarom waarsku die Skrif ons ook in Efesiërs 4:27 om die duiwel geen vatkans oor ons te gee nie. Satan beloof vir ons vrede met baie mooiklinkende woorde, maar hy kan dit nie gee nie. By hom is daar geen vrede nie. Paulus sê egter: “Laat die vrede van God in julle harte heers” (Kol 3:15). Die Griekse woord beteken “as bemiddelaar optree”. Laat die vrede van God as skeidsregter, as bemiddelaar optree.

Ons sal nie die kastydinge van die lewe kan ontvlug nie. Ons kan verwag om soms oorvloed te hê en dan weer verneder te word en gebrek te ly. Maar te midde van dit alles sal die vrede van God neerdaal om ons hart met al sy verlange en ons gees met al die gedagtes wat daarin woon, te versterk en te bewaak.

GEBED: Ootmoedig smeek ek U, o Vader, dat u vrede my hart mag bewaak; dat dit vir altyd in my mag heers en die hartstogte wat in my stryd voer, mag oorwin. En gee dat ek uit hierdie vrede mag opstaan om U te dien. Amen.

Uit: Our Daily Walk, deur FB Meyer (verwerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css