☰ Die Weg

 

Wat die oog nie sien nie

Agtergrond: Corrie ten Boom (15 April 1892 – 15 April 1983) en haar familie is deur die Nazi's gevange geneem omdat hulle skuiling aan Jode verskaf het. Sy en haar suster Betsie (Bep) het in die Ravensbrück konsentrasiekamp beland waar Betsie ook oorlede is. Corrie se geloof het haar deur hierdie donker tyd gedra, en wat ook nou nog vir ons tot inspirasie kan dien. Die volgende is 'n aanhaling uit haar boek: “Amazing love”. -dw-

----

Die stilte van die nag het neergedaal op sewehonderd vroue wat styf teenmekaar in die barakke van die konsentrasiekamp gelê en slaap het.

Bep, my suster, het my wakker gemaak en fluisterend vir my vertel wat God vir haar gesê het oor die werk wat na ons vrylating op ons sou wag. “Ons moet 'n tuiste skep vir mense wat soveel gely het , hier en op al die ander plekke waar die lewe heeltemal deur die oorlog ontwrig is. Maar die belangrikste deel van ons taak is om vir almal wat wil luister, te vertel dat Jesus die enigste antwoord is op die probleme wat die harte van mense en nasies versteur. Ons sal die reg hê om te praat omdat ons uit ons ervaring kan sien dat Sy lig kragtiger is as die diepste duisternis....” [Inderdaad kan niks donkerder wees as ons ervaring hier nie. Ek hou aan om myself te vertel dat dit onmoontlik is dat dinge ooit slegter kan word, maar elke dag sien ons hoe die ellende net verdiep. Hoe wonderlik dat die werklikheid van Sy teenwoordigheid groter is as die werklikheid van die hel waarin ons ons bevind!]“...Ons sal baie moet reis, maar ons moet nooit ons kragte spandeer om fondse in te samel nie. God sal alles voorsien wat ons nodig het: geld, gesondheid, wysheid en die nodige tale. Al ons pogings moet bydra om die Evangelie te bring, want ons sal baie geleenthede hê.

Bep se oë sien nie die vuil mensemassa rondom ons raak nie. Sy kyk na die toekoms, en 'n gloed van geluk verhelder haar uitgeteerde gesig.

Drie dae later is sy oorlede, en tien dae later, net een week voordat alle vroue van my ouderdom vermoor is, is ek uit die konsentrasiekamp vrygelaat.

-----

Mense se harte is ongelooflik eenders. Terwyl ek met mense in Amerika, Engeland, Switserland, Duitsland en Holland praat, vind ek gereeld dieselfde behoefte, dieselfde onkunde oor wat ons in Jesus Christus kan wees. As ons maar net die Bybel op 'n eenvoudige, kinderlike manier aanvaar as die Woord van God, die Woord wat ons leer “wat dwaas is by God, is wyser as die mense”: dit is die liefde van God wat alle verstand te bowe gaan.

Wanneer ons die Bybel lees, moet ons nooit die wysheid van mense of die standaarde van ons eie rede as riglyn gebruik nie.

Ek was op 'n keer 'n passasier aan boord van 'n skip wat deur radar gelei is. Die mis was so dig dat ons nie eens die water rondom ons kon sien nie. Maar die radarskerm het 'n streep lig vertoon wat die teenwoordigheid van 'n ander skip ver voor ons aangetoon het. Die radar het deur die digte mis gedring en sy beeld opgetel. So is ook geloof die radar wat die werklikheid deur die wolke sien.

Die realiteit van die oorwinning van Christus kan slegs deur geloof, wat ons radar is, gesien word. Deur ons geloof sien ons die waarheid en die werklikheid. Ons sintuie daarenteen neem slegs waar wat tot drie dimensies beperk is en deur ons intellek begryp kan word. Geloof sien meer.

Ek is nie 'n geleerde nie, maar baie van die bietjie wat ek weet, het ek geleer toe ek voor die krematorium in Ravensbrück die dood in die gesig gestaar het. Daarom gebruik God my soms om mense te help wat veel meer weet as ek.

Uit: Amazing love, deur Corrie ten Boom
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css