Die Weg

 

Soos God vergewe

“en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree” - Lukas 11:4.

Die vergifnis van sondes is die groot, allesomvattende gawe waardeur God in sy genade die sondaar vrymaak en hom terugneem in sy liefde en guns. Die vergifnis van sondes gee ons die vrymoedigheid om na God toe te gaan en is die bron van ons verlossing. Die vergifnis van sondes gee ons elke dag van ons lewe rede om dankbaar te wees. Dit is God se wil en ons siel se behoefte om elke dag saam met Hom te leef soos mense wie se sondes vergewe is en wat in die lig van sy aangesig lewe.

Wanneer ons dan saam met God leef in die volle versekering dat ons sondes vergewe is, vra Hy dat ons in ons omgang met ons medemens ook moet lewe soos mense wie se sondes vergewe is. Ons kan net ons opregtheid bewys deur dié wat teen ons gesondig het net so vry en gewillig te vergewe soos God ons vergewe het.

Ons Here praat baie duidelik en ernstig hieroor. In die Onse Vader word ons vermaan om elke dag te bid: “Vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree,” en aan die einde sê Hy: “As julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader ook nie julle oortredings vergewe nie” (Matt 6:15). Na die groot belofte in Markus 11:25 volg die woorde: “En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom.” In Matteus 18:21 kry ons Petrus se vraag: “Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs sewe keer?” En ons Here se antwoord: “Selfs sewentig maal sewe keer.” Dan volg die gelykenis van die dienskneg wie se meester hom van sy skuld kwytgeskeld het, maar wat geen genade aan sy mededienskneg wou betoon nie. Sy meester se vraag aan hom was: “Moes jy nie ook jou medeamptenaar jammer gekry het soos ek jou jammer gekry het nie?” (v. 33). Sy meester het hom oorgegee om gemartel te word. Die Here waarsku ons ook: “So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie” (Matt 18:35).

Gebed: Hemelse Vader, laat ons onthou om daagliks te besef, soos ek elke dag God se vergifnis nodig het, moet ek ook gereed wees om elke dag my naaste te vergewe. Gee aan ons die genade om dit te doen. Amen.

Uit: Die Geheimenisse van God, deur Andrew Murray - Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css