Die Weg

 

Die krag van die gebed (1)

“Van U sê my hart: Soek my aangesig! Ek soek u aangesig, o HERE!” - Psalm 27:8 (83 -vertaling).

“My hart eggo u woorde: 'Julle moet my teenwoordigheid opsoek!' U teenwoordigheid, HERE, soek ek op.” - Psalm 27:8 (2020 vertaling).

Hoe meer ek dink aan en bid oor die toestand van godsdiens in hierdie land en in die wêreld, hoe meer raak ek daarvan oortuig dat die swak toestand van Christene se spirituele lewe daaraan toegeskryf kan word dat hulle nie daagliks in gemeenskap met die Vader in die hemel lewe nie. Dit is onontbeerlik vir die Christen se spirituele lewe om elke dag tyd met God se Woord deur te bring en te bid, terwyl hy wag dat God sy teenwoordigheid en liefde openbaar.

Maar hoe kan Christene van hierdie waarheid oortuig word en leer om gehoorsaam daaraan te wees? Hulle moet eerstens oortuig word van die groot behoefte aan daaglikse gemeenskap met God. Hulle moet besef dit is nie genoeg om by hulle bekering net vergifnis van sonde te aanvaar of hulle volkome aan God oor te gee nie. Dit is maar net die begin.

Die jong gelowige moet verstaan dat hy uit homself nie die krag het om sy spirituele lewe in stand te hou nie. Hy moet elke dag deur gemeenskap met die Here Jesus nuwe krag van Bo ontvang.

Hierdie doelwit kan nie behaal word deur 'n haastige gebed of die oppervlakkige lees van 'n paar Bybelverse nie. Hy moet doelbewus tyd maak om stil te wees in God se teenwoordigheid; om sy eie swakhede en sielsbehoefte te besef; om deur die Heilige Gees op God te wag; om die hemelse lig en lewe in sy hart te vernuwe. Dan eers kan hy daarop aanspraak maak dat Christus se krag hom deur die hele dag en met elke versoeking sal beskerm en bewaar.

Sonder die gemeenskap van die Here Jesus kan ons nie die vreugde en krag van God se Heilige Gees in ons daaglikse lewe ervaar nie.

Baie van God se kinders verlang na 'n beter lewe, maar hulle besef nie hoe belangrik dit is om elke dag tyd saam met God deur te bring sodat sy Gees hulle lewe kan vernuwe en heilig nie.

Dink hieroor na: Die kragtelose toestand van my spirituele lewe is grootliks toe te skryf aan die gebrek aan daaglikse gemeenskap met God. Baie mense sal vernuwing in hul siel ervaar wanneer hulle meer tyd alleen saam met God in gebed deurbring.

Uit: Die Geheimenisse van God, deur Andrew Murray.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css